SCL syyskokous

Aika: 19.-20.10.2019
Paikka: Tampere