Joukkueenjohtajan ohjeet

Kunnioita ja arvosta muita

Joukkueenjohtaja (Jojo)

Urheilijoiden äitejä ja isejä, valmentajien apukäsiä, yhteyshenkilöitä.

Vastuuvalmentajat ja apuvalmentajat suunnittelevat, toteuttavat ja ohjaavat harjoitukset ja kilpailu tapahtumat. Joukkueenjohtaja (jojo) vastaa lähestulkoon kaikista muista rutiineista. Jojon apuna voi olla huoltajia, jolloin työjako auttaa jojoa keskittymään olennaisimpiin tehtäviin.

Jojolla on keskeinen rooli toiminnan koordinaattorina, hänen täytyy olla selvillä kaikista joukkuetta koskevista asioista. Jojon tehtävässä korostuu kiinteä yhteistyö joukkueen valmentajien, muiden toimihenkilöiden sekä seurajohdon kanssa.

” Hän on aktiivinen ja aloitteellinen tehtävässään.”

Usein toiminnan alkaessa valmentajat eivät osaa ehkä pyytää jojon apua. Kannattaakin usein kysyä ja tarjoutua tekemään eri asioita. Jojo takaa valmentajille työrauhan, itse valmentaminen ja siihen liittyvä suunnittelu jää valmentajien tehtäväksi.

Jojon eettiset ohjeet

 • toimia positiivisena roolimallina vastuujoukkueelleen sekä muille seuran joukkueille ja noudattaa itsekin joukkueelleen antamia ohjeita

 • kunnioittaa kaikkia oman sekä muiden seurojen jäseniä ja toimihenkilöitä

 • toimia yhteistyössä seuran valmentajien ja toimihenkilöiden kanssa

 • toimia ensisijaisesti valmentajien ja joukkueen apuna ja tukena ja valmentajien ohjeiden mukaan

 • pidättäytyä loukkaavasta kielenkäytöstä, eleistä tai muusta toiminnasta

 • pidättäytyä tupakan, muiden päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä

  • kaikissa seuran tapahtumissa, mukaan lukien kilpailumatkat sekä harjoittelu- ja kilpailupaikkojen pihat yms. lähialueet

  • seuran ja/tai joukkueen edustus- tai harjoitusasussa tai muissa varusteissa

  • ohjata vastuujoukkuettaan pidättäytymiseen edellämainituista asioista

JOUKKUEENJOHTAJA ON KOKO JOUKKUEEN ESIKUVA JOUKKUEEN JÄSENILLE JA ULOSPÄIN MUILLE IHMISILLE. SINUN OMA ASENTEESI HEIJASTUU MUIDEN KÄYTÖKSESSÄ!

MYÖS JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINNASTA KUVASTUU KOKO JOUKKUEEN TOIMINNAN TASO!

Yhteistyö muiden Jojojen kanssa

Jojoilla on oma wa-ryhmä, josta vastaa seuran jojo-vastaava. Seurakohtaisia Jojojen tapaamisia järjestetään vuosittain.

Seuran hallitus kuulee mielellään ideoita ja ehdotuksia seuran toiminnan parantamiseksi entisestään.

Kilpailumatkoilla on tärkeää, että jokaisella jojolla on toisten matkalla olevien jojojen yhteystiedot.

Jojot tarvittaessa myös ovat velvollisia auttamaan muiden joukkueiden toiminnassa, mikäli joukkueen oma jojo on estynyt. Tällaisia voi olla esimerkiksi kilpailumatkalla.

Jojon tulee ilmoittautua seuran toimihenkilöksi, jolloin jäsenmaksun maksettuaan saa seuran t-paidan. Lisäksi jojoilla on mahdollisuus hankkia seuran takki tai oman joukkueen joukkuevaatteita, joilla erottuu joukosta jojoksi.

Toimivat yhdyshenkilöinä joukkueen ja seuran, urheilijoiden vanhempien ja valmentajien välillä.

Jojon rooli on kahdensuuntainen siten, että hän on myös seuran edustaja joukkueeseen päin. Vastuuvalmentajien näkökulmasta katsoen hän on tärkeä työskentelykumppani suunniteltaessa ja järjestettäessä joukkueen toimintaa, olosuhteita, resursseja ja toiminnan edellytyksiä.

Joukkueenjohtajan on oltava harrastajien, muiden toimihenkilöiden, vanhempien, seuraorganisaation ja yleensäkin kaikkien sidosryhmien tavoitettavissa Jojo toimii myös viestin välittäjänä ja ns puskurina vanhempien ja valmentajien välillä.

Vanhemmat ottavat ensisijaisesti mieltä askarruttavissa asioissa jojoon yhteyttä, joka välittää tiedon joko valmentajille tai hallituksen jojo vastaaville.

Tue ja auta valmentajaa

Vastaa tiedottamisesta

Kaikki toimihenkilöt, harrastajat ja vanhemmat saavat kaikki tarvitsemansa tiedot ajoissa.

Joukkueenjohtajan tehtäväkentän laajuus perustuu pitkälti seurassa tai joukkueessa vallitsevaan käytäntöön, joka saattaa vaihdella suurestikin aktiivisuuden mukaan.

Joukkueenjohtaja saattaa jossain tehdä itse lähes kaiken, kun taas toisaalla laaja työnjako ja delegointi ovat toiminnan hallitsevia piirteitä.

Yhteistä kuitenkin on joukkueen kokonaisjohtamisen vastuu, josta joukkueenjohtajan täytyy ottaa osansa vastuuvalmentajan kanssa sovitulla tavalla.

Tärkeimpiä joukkueenjohtajan tehtäviä on joukkueen valmentajien avustaminen sekä koko joukkueen tai yksittäisen harrastajan edunvalvojana toimiminen

Harrastajat ja heidän vanhempansa saavat ajoissa tiedot maksuista.

Hyvä käytäntö on järjestää kauden alussa vanhempainilta, jossa vastuuvalmentajat kertovat harjoittelusta, leireistä ja kilpailuista ja jojo puolestaan mm. kauden urheilijoille tulevista maksuista.

Joukkueen omien tapahtumien kuljetusten järjestämisestä jne.

Jojon tehtäviin kuuluu myös kauden aikana tehtävistä hankinnoista ja niiden hinnoista tiedottaminen vanhemmille, varusteiden laskutukseen ilmoittaminen, kilpailumaksujen ilmoittaminen, lisenssien hankinnassa auttaminen, jne

Nämä ovat osa-alueita joissa joukkueenjohtaja on valmentajille korvaamaton apu.

Laskutukset tapahtuvat aina seuran hallinnon antamien ohjeiden mukaisesti.

Toimii matkanjohtajana kisa- ja leirimatkoilla

Jojot huolehtivat oman joukkueensa valvonnasta kilpailu- ja harjoitusmatkoilla ja toimivat yhteyshenkilöinä vanhempien suuntaan.

Jojot myös keräävät heti kilpailun jälkeen kisapuvut ja organisoivat näiden pesun tai pesee itse ne.

Majoituksen ja matkat järjestää seura keskitetysti. Jojo huolehtii ainoastaan oman joukkueen matkan aikatauluista jne yhdessä valmentajien kanssa.

Kilpailuihin liittyvät tehtävät, esimerkiksi lisähuoltajien järjestäminen, joukkueen omat matkajärjestelyt ( mm huonejaot ). Valmentajien kanssa erikseen sovitaan mikäli kisailmoittautumisissa tai lisenssien keräämisessä he tarvitsevat jojon apua.

Kurinpito yhdessä valmentajien kanssa

Jojo on kaikkien joukkueen toimintaan kiinteästi liittyvien tahojen luottamushenkilö. Perusedellytyksenä on, että häneen luotetaan.

Jojo huolehtii joukkueen ihmissuhteista ja ilmapiiristä ja on velvollinen puuttumaan havaittuihin ongelmiin heti. Joukkueen piirissä on erilaisia ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä, mikä jojon on huomioitava heitä lähestyessään.

Joukkueen yhdessä laatimien omien sääntöjen valvonta, yhdessä valmentajien kanssa onkin yksi tärkeimpiä tehtäviä. Seuran sääntöjen valvonta ja mahdollisista rikkomuksista ilmoittaminen välittömästi. Tarvittaessa yhdessä valmentajien, seurajohdon sekä vanhempien kanssa sovittavat kurinpito toimenpiteet.

Jojo on henkilö, johon vanhemmat ottavat yhteyttä joukkueen toiminnassa ja muista mieltä askarruttavissa asioissa. Jojot myös edustavat vanhempia, eri tilanteissa.

Edistä yhteishenkeä

Joukkueen yhteishengen lisääminen

Yksi tärkeimmistä tehtävistä on saada kaikki puhaltamaan yhteen hiileen. Jojo voi järjestää vahempainiltoja, erilaisia tempauksia ja jengi-iltoja yhdessä valmentajien kanssa tai valmentajien toiveesta.

Joukkueenjohtaja edustaa joukkuetta ja varmistaa, että joukkue saa hyödykseen kaikki seuran sille tarjoamat palvelut ja edut.

Lisää infoa esimerkiksi kilpailumatkojen järjestämisestä, sekä erilaisia lomakkeita toiminnan avuksi löytyy Jojojen Drivestä sekä kaikkien jojojen yhteisestä että kaupunki kohtaisista kansioista.

Otathan yhteyttä jos tarvitset neuvoja, tukea tai apua!

Katso Jojo-toiminnasta vastaavien yhteystiedot seurojen omilta sivuilta