Funky Team Espoo on aloittanut toimintansa vuonna 2011. Funky Team Espoossa voit harrastaa cheerleadingia kaikissa ikäryhmissä ja eri harrastamisen tasoilla starttiryhmästä kilpatasolle asti. Tutustu joukkueisiin ja valmentajiin Cheerleading-joukkueet sivulla. 

Funky Team Espoossa voit harrastaa myös cheertanssia kaikilla ikätasoilla. Tutustu joukkueisiin ja valmentajiin Cheertanssi-joukkueet sivulla.

Funky Team Espoo toteuttaa myös erilaisia kursseja ja leirejä. Näistä voit lukea lisää Kurssit ja leirit sivulla.

Treenipaikat

Harjoituspaikat

Maksut ja maksuehdot

Harrastamisesta aiheutuvat kustannukset koostuvat seuralle maksettavista jäsen-, kausi- ja joukkuekohtaisista maksuista. Seuran jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun sekä kuukausittain harjoittelumaksun. Näiden lisäksi ostetaan myös kilpailulisenssi ja vakuutus. Valmennuskustannukset laskutetaan seuran MyClubin kautta. Laskut voi tilata MyClubista myös e-laskuna.

Jäsenmaksu

Jäsenyys on voimassa kalenterivuoden. Jäsenmaksu maksetaan ensimmäisen laskun yhteydessä liittymisen jälkeen. 

Jäsenmaksu maksetaan ajalta tammikuu-joulukuu, mikäli urheilija liittyy jäseneksi kesken vuoden joukkueeseen maksaa hän jäsenmaksun liittymistään seuraavan laskun yhteydessä ja seuraavan vuoden alussa. Joulukuussa liittyneet eivät maksa jäsenmaksua kuluvalle vuodelle.

Maksaminen

Seuran lähettämissä laskuissa maksuaika on normaalisti 14 vuorokautta laskun päiväyksestä. 

Muista aina käyttää laskulla olevaa tilinumeroa ja viitenumeroa, jotta lasku kohdentuu oikein. Muista myös maksaa koko laskulla oleva summa kerralla ellet ole erikseen sopinut asiasta seuramme toimiston kanssa. 

Mikäli laskun on maksettu kahteen kertaan tai eri summalla, tulee tästä lähettää sähköposti seuran taloudenhoitajalle, jossa pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti tilinumero liikasuorituksen palautusta varten. Liikasuorituksen palautuksesta voidaan vähentää 8,00€ käsittelykulun, joka on kulukorvaus tehdystä työstä, joka rahan palauttamisesta aiheutuu. Lähtökohtaisesti käsittelykulu vähennetään aina, mutta mikäli liikasuorituksen määrä on alle 16,00€, ei käsittelykulua vähennetä. Maksujen palautuksista seura vähentää 8,00€ käsittelykulun.

Maksujärjestelyt

Mikäli haluat siirtää laskun eräpäivää tai maksaa laskun osissa, ole sähköpostitse yhteydessä seuramme toimistoon katja.rosenqvist@funkyteam.fi ennen alkuperäisen laskun erääntymistä. Eräpäivän siirtäminen tai osissa maksaminen sitouttavat alkuperäisen laskun maksamiseen kokonaisuudessaan.

Poikkeavista maksujärjestelyistä on sovittava aina erikseen kirjallisesti rahastonhoitajan kanssa (katja.rosenqvist@funkyteam.fi).

Seura ohjaa myös perheitä tarpeen mukaan muiden tukitoimien ääreen, esim. harrastustuen hakemiseen Hope ry:ltä, kunnan sosiaalitoimesta ja Tukikummit ry:ltä.

Joukkuekohtaiset maksut

Joukkueilta laskutettavat summat sisältävät 


Joukkueilta erikseen laskutetaan


Kausimaksu on jaettu kuukausittaiseksi niiden joukkueiden osalta, jotka harjoittelevat kaksi kertaa viikossa tai enemmän. Muut kustannukset laskutetaan toteutuneen mukaan. 


Jo maksettuja maksuja ei palauteta tai hyvitetä.                

Seuran lähettämissä laskuissa maksuaika on normaalisti 14 vuorokautta laskun päiväyksestä. 

Muista aina käyttää laskulla olevaa tilinumeroa ja viitenumeroa, jotta lasku kohdentuu oikein. Muista myös maksaa koko laskulla oleva summa kerralla ellet ole erikseen sopinut asiasta seuramme toimiston kanssa. 

Mikäli laskun on maksettu kahteen kertaan tai eri summalla, tulee tästä lähettää sähköposti seuran taloudenhoitajalle, jossa pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti tilinumero liikasuorituksen palautusta varten. Liikasuorituksen palautuksesta voidaan vähentää 8,00€ käsittelykulun, joka on kulukorvaus tehdystä työstä, joka rahan palauttamisesta aiheutuu. Lähtökohtaisesti käsittelykulu vähennetään aina, mutta mikäli liikasuorituksen määrä on alle 16,00€, ei käsittelykulua vähennetä. Maksujen palautuksista seura vähentää 8,00€ käsittelykulun.

Harjoittelumaksu eli kausimaksu

Alkeisryhmät maksavat harjoittelumaksun syys- ja kevätkauden alussa kokonaisuudessaan.  


Koulujen loma-aikoina ei ole harjoituksia ellei toisin ilmoiteta. 

Joukkueet, jotka harjoittelevat 2 kertaa tai enemmän viikossa maksavat kuukausittaisen harjoittelumaksun. 

Kuukausittain laskutettaville joukkueille lähetään viimeinen lasku keväällä toukokuun 15 päivään mennessä ja syksyllä joulukuun 15 päivään mennessä. Koko kesäkaudesta lähetetään yksi lasku kesäkuun alussa.


Harjoitusten peruuntumisia ei korvata.

Maksuista joukkueiden kuvauksissa tarkemmin

Maksut vuonna 2023:

Alkeisryhmät jotka harjoittelevat kerran viikossa:

Laskutetaan kerralla kauden alussa

Joukkueet, jotka harjoittelevat 2 kertaa viikossa:

Kuukausimaksu sisältää:

Laskutetaan kuukausittain

Lisäksi kustannuksia voi tulla kilpailuista, leireistä sekä tapahtumista

Joukkueet jotka harjoittelevat 3 kertaa viikossa:

Kuukausimaksu sisältää:

Laskutetaan kuukausittain

Lisäksi kustannuksia tulee kilpailuista, leireistä sekä tapahtumista

Joukkueet jotka harjoittelevat 4 kertaa viikossa:

Kuukausimaksu sisältää:

Laskutetaan kuukausittain

Lisäksi kustannuksia tulee kilpailuista, leireistä sekä tapahtumista


Lajiin tutustuminen ja osallistumisen peruuttaminen

Uudet jäsenet

Uusi harrastaja voi käydä kokeilemassa lajia hänelle osoitetussa joukkueessa yhden kerran


Tutustumiskerran jälkeen harrastaja ja/tai huoltaja sitoutuu suorittamaan harjoitusmaksut  kyseiselle kaudelle, mikäli lopettamisesta ei ole ilmoitettu kirjallisesti ennen seuraavien harjoitusten alkua. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla espoo@funkyteam.fi 

Mikäli harrastaja ei peruuta osallistumistaan, hän/huoltaja on velvollinen maksamaan erääntyvät maksut.

Vanhat jäsenet

Joukkueessa aikaisemmin mukana olleen jäsenen tulee ilmoittaa osallistumisen peruuttamisesta sähköpostitse tai tekstiviestitse valmentajalle tai joukkueenjohtajalle ennen kauden ensimmäisiä harjoituksia. 


Jos joukkueen jäsen ei peruuta osallistumistaan ennen ensimmäisiä harjoituksia tai lopettaa kesken kauden, on jäsen velvollinen maksamaan kyseisen harjoitus kuukauden sekä seuraavan kuukauden kuukausimaksun. 


Valmentajat listaavat läsnäolot harjoituksissa MyClub palveluun. Läsnäolojen mukaan tarkistetaan maksuperusteen täyttyminen


Osallistumisoikeus harjoituksiin ja harjoituskielto

Mikäli erääntynyttä laskua ei ole hoidettu tai maksusuunnitelmaa ei noudateta, astuu voimaan harjoituskielto. 

Harjoituskielto tarkoittaa, että harrastaja ei voi osallistua seuran toimintaan ennen kuin maksuasiat on selvitetty seuran ja perintätoimiston kanssa. Harjoituskiellon astuessa voimaan, seuran edustaja tiedottaa asiasta valmentajia ja täysi-ikäisiä harrastajia tai alaikäisen harrastajan huoltajaa sähköpostitse. 

Perintä

Mikäli laskua ei ole maksettu huomautuksesta huolimatta, laskun käsittely siirtyy Ropo Capital Oy:lle joka lähettää maksukehotuksen, johon lisätään sekä perintäkulu että viivästyskorko. 

Mikäli maksua ei ole saatu maksukehotuksen eräpäivän jälkeenkään, lähettää Ropo Capital Oy maksuvaatimuksen, johon lisätään perintäkulut. Mikäli saatavia ei ole maksettu maksukehotuksesta eikä maksuvaatimuksesta huolimatta, aloittaa Ropo Capital Oy perinnän.

Lisenssi ja vakuutus

Jokaisen harrastajan on hankittava Suomen Cheerleadingliiton lisenssi, jonka hinta vaihtuu harrastajan syntymävuoden mukaan.

Lisenssin yhteydessä voi ostaa kilpaurheilun kattavan vakuutuksen. Jokaisella harrastajalla on oltava kilpacheerleadingin kattava vakuutus, joko lisenssin kautta ostettava tai muu vastaavanlainen. Erityisryhmät sekä starttiryhmät ovat vakuutettu seuran toimesta.

LISENSSIEN OSTO-OHJE

Kilpailut, leirit ja muut tapahtumat

Ilmoittautuminen leireille, kursseihin ja kilpailuihin on aina sitova.  

Lähtökohtaisesti kaikille joukkueen jäsenille (harraste,- kilpa- ja edustus) varataan paikka kilpailuista. Mikäli harrastaja lopettaa kesken kauden laskutetaan loppukauden kilpailut normaalisti, ellei niihin osallistumista ole peruutettu kirjallisesti viimeistään 15 viikkoa ennen tapahtumaa.

Kilpailujen osallistumismaksut ja muut maksut veloitetaan kaikilta joukkueen jäseniltä.

Mikäli urheilija lopettaa kesken kauden laskutetaan leirit/kilpailut normaalisti ellei niihin osallistumista ole peruutettu viimeistään 15 viikkoa (105 päivää) ennen tapahtumaa.  Peruuttamisen määräaika koskee ainoastaan kotimaassa pidettäviä leirejä ja kilpailuja.

Ulkomaan kilpailumatkojen osalta peruutus tulee tehdä ennen matkojen varaamista seuran talous- ja hallintokoordinaattorille. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti.

Toimitetut tuotteet ja muut toteutuneet kulut laskutetaan normaalisti vaikka urheilija lopettaisi kesken kauden. 

Kilpailuasut, huiskat ja kyltit omistaa seura. Asut lainataan urheilijoille kilpailun ajaksi. Kaikki lainatut varusteet tulee palauttaa seuralle ensitilassa. Mikäli lainattuja varusteita ei palauteta sovitusti, laskutetaan nämä urheilijalta.

Poissaolot ja maksujen hyvittäminen

Harjoitukset

Urheilijasta johtuvia tilapäisiä poissaoloja harjoituksista ei hyvitetä eikä korvata rahassa. Jos seuran toimesta harjoitukset perutaan pidemmältä ajanjaksolta ja joudutaan järjestämään esim. korvaavaa harjoittelua, mahdolliset korvaukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Pitkää liikuntakieltoa vaativassa loukkaantumistapauksessa (yhtäjaksoisesti yli 1kk) ota yhteys seuran talous- ja hallintokoordinaattoriin. 

Seuran harrasteleirit

Jos urheilija on loukkaantumisen takia estynyt osallistumaan kesä-, startti tai muulle seuran harrasteleirille palautetaan osallistumismaksu lääkärintodistusta vastaan mikäli harrastaja on estynyt osallistumaan koko leirille. 

Pyyntö maksun hyvityksestä / palautuksesta tulee toimittaa lääkärintodistus mahdollisimman pikaisesti seuran talous- ja hallintokoordinaattorille (katja.rosenqvist@funkyteam.fi). Palautuksesta vähennetään 8 euron toimistomaksu.


Alennukset

Kausimaksusta myönnetään perhealennus, perheen toisesta jäsenestä alkaen. 

Perhealennukseen oikeutetuissa perheissä yksi maksaa täyden kausimaksun ja muut perheenjäsenet saavat 10% alennuksen/urheilija. 

Alennuksen myöntämiseksi edellytetään, että joukkueeseen ilmoittautumisen yhteydessä myClubiin ilmoitetaan  perheenjäsenen nimi ja joukkue tälle varattuun kohtaan. 

Alennus lasketaan automaattisesti ilmoitusten perusteella.  Alennus huomioidaan täysimääräisenä kauden ensimmäisessä laskussa tammikuussa / elokuussa.

Alennus koskee ainoastaan Funky Team seurayhteisössä urheilevia perheenjäseniä.

Muita alennuksia ei myönnetä. Alennuksia ei myönnetä myöskään sellaisista tapahtumista, joissa FT ei ole järjestävä osapuoli vaan vain välittää osallistujamaksut järjestäjälle, esim. Suomen Cheerleadingliiton järjestämät kilpailut ja tapahtumat.

Seuran hallinto

Funky Cheer Team Espoo ry (FTE)

Kotipaikka: Espoo

Perustettu: 2011

Osoite: Funky Cheer Team Espoo ry, Kaivoskuja 6D, 02730 Espoo

Seuran vapaaehtoiset toimijat ja työntekijät

Hallitus

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita lain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaan. Hallitus huolehtii yhdistyksen taloudenhoidosta ja muista käytännön asioista. Lisäksi hallitus edustaa yhdistystä.

Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi määräytyy sääntöjen mukaan. Hallitus kokoontuu ja pitää yhteyttä tarpeen mukaan. Hallituksen toimintaa johtaa puheenjohtaja tai tarpeen mukaan tälle varattu varapuheenjohtaja. Hallitus järjestäytyy toimintakauden alussa ja valitsee keskuudestaan ja ulkopuolelta tarvittavat toimihenkilöt,

Nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla yksin tai kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. Hallituksen jäsenien toimikausi 1 vuosi

Puheenjohtaja

Karoliina Nikkola
karoliina.nikkola@funkyteam.fi

Varapuheenjohtaja

Noora  Purmonen
noora.purmonen@funkyteam.fi

Hallivastaava 

Mirka Söderberg


Sihteeri ja Talous

Katja Rosenqvist

Hallivastaava 

Mirka Söderberg

Viestintä, markkinointi

Kirsi Tähjänjoki

Tapahtumat

Siru Kuivanen & Noora Purmonen

Valmennustoiminta

Vuokko Mononen

Yhteistyö- ja Sponsoritoiminta

Nita Turunen

Työntekijät

Seurakoordinaattori

Mia Björk

mia.bjork@funkyteam.fi

045 783 369 66 

Mikäli et tavoita puhelimitse heti, jätäthän viestin niin palaamme sinulle.

Työtehtävät

Toiminnanjohtaja

Katja Rosenqvist

katja.rosenqvist@funkyteam.fi

045 783 807 74

Mikäli et tavoita puhelimitse heti, jätäthän viestin niin palaamme sinulle.

Työtehtävät

Valmennuskoordinaattori (sijaisuus)

Nita Turunen

nita.turunen@funkyteam.fi

045 783 175 95

Mikäli et tavoita puhelimitse heti, jätäthän viestin niin palaamme sinulle.

Työtehtävät

Luottamustoimet

Hinni Ollila 

ECU - Tuomarikomitea
SCL - Tuomarivaliokunta

Katja Rosenqvist 

SCL- Aluevastaava, Eteläinen Alue
SCL -Tähtiseura Auditoija