Funky Team Espoo on perustettu vuonna 2011. Funky Team Espoossa voit harrastaa cheerleadingia kaikissa ikäryhmissä ja eri harrastamisen tasoilla starttiryhmästä kilpatasolle asti. Tutustu joukkueisiin ja valmentajiin Cheerleading-joukkueet sivulla.

Funky Team Espoossa voit harrastaa myös cheertanssia mini- ja junioritasolla. Tutustu joukkueisiin ja valmentajiin Cheertanssi-joukkueet sivulla.

Treenipaikat

Harjoituspaikat (vihreä merkki)

 • Espoon Cheerhalli (Juvanmalmi), Läntinen teollisuuskatu 11, Espoo

 • Espoon koulujen salit

Lajin kokeileminen

Uusi harrastaja voi käydä kokeilemassa lajia hänelle osoitetussa joukkueessa kerran ilmaiseksi. Osallistumisen peruuttamisesta on ilmoitettava sähköpostitse tai tekstiviestitse valmentajalle tai joukkueenjohtajalle ennen kolmatta harjoituskertaa. Mikäli harrastaja ei peruuta osallistumistaan ennen toista kertaa, hän on velvollinen maksamaan seuran jäsenmaksun ja kausimaksun kokonaisuudessaan.

Maksut ja maksuehdot

Harrastamisesta aiheutuvat kustannukset koostuvat seuralle maksettavista jäsen-, kausi ja joukkuekohtaisista maksuista. Näiden lisäksi ostetaan myös kilpailulisenssi ja vakuutus. Valmennuskustannukset laskutetaan seuran MyClubin kautta. Laskut voi tilata MyClubista myös e-laskuna.

Jäsenmaksu

 • Jokaisen joukkuetoimintaan osallistuvan on oltava seuran jäsen.

 • Jäsenmaksu maksetaan kerran vuodessa ja jäsenyys on voimassa aina kalenterivuoden.

 • Vuonna 2021 jäsenmaksu on 30 euroa sekä Suomen Cheerleadingliiton veloittama jäsenkohtainen maksu 6 euroa, yhteensä 36 euroa.

 • Uusilta harrastajilta veloitetaan jäsenmaksu ensimmäisen kausimaksun yhteydessä ja vanhat jäsenet maksavat jäsenmaksun kevätkauden kausimaksun yhteydessä.

 • Jäsenmaksun maksaminen on edellytys joukkueessa harjoittelulle ja seuran edustajana kilpailuihin osallistumiselle.

Kausimaksu

Kausimaksut maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Kausimaksun suuruus vaihtelee joukkueesta riippuen ja siihen vaikuttaa muun muassa viikottaisten harjoituskertojen määrä.

Kausimaksulla katetaan

 • valmennus (ohjattuja harjoituksia kunkin joukkueen viikkokertojen mukainen määrä, mikäli joukkue harjoittelee myös kesäkaudella, voi tästä tulla lisäkustannuksia, harjoitusten peruuntumisia ei korvata)

 • harjoitustilojen vuokra (koulujen tiloissa järjestettäviä harjoituksia ei pidetä koulujen loma-aikoina, ellei toisin ilmoiteta.)

 • kilpailuasun käyttöoikeus

 • joukkueen hallinnolliset kulut

Harjoituskaudet

 • Kevätkausi on 1.1.-30.5. välinen aika ja kevätkauden kausimaksu erääntyy maksettavaksi tammi-helmikuussa.

 • Kesäkausi 1.6-31.7 välinen aika, mikäli joukkueella harjoituksia erääntyy kesäharjoitusten osalta maksu toukokuussa.

 • Syyskausi on 1.8.-31.12 välinen aika ja syyskauden kausimaksu erääntyy maksettavaksi syyskuussa.

Kausimaksut vuonna 2021

1krt/vko harjoitukset: 210€/kausi

2krt/vko harjoitukset: 280€/kausi

3krt/vko harjoitukset: 360€/kausi

4krt/vko harjoitukset: 380€/kausi

Joukkuekohtainen maksu

Joukkuekohtainen maksu sisältää

 • kilpailumatkat

 • leirit

 • joukkueelle tilatut varusteet (t-paita, donitsit jne).

 • Fysiikka- ja psyykkinenvalmennus

Kaikkiin lisäveloituksiin lisätään 2€ toimistomaksu jolla katetaan taloudenhoidosta aiheutuvia kuluja.

Kilpailumatkat ja leirit

Kunkin joukkueen valmentajat sekä seuran hallitus päättävät kilpailuihin osallistumisesta. Kilpailujen osallistujamaksut ja muut kilpailuihin liittyvät kulut (mm. majoitus- ja matkakulut) eivät sisälly kausimaksuun. Kilpailuiden osallistumismaksut ja muut maksut veloitetaan kaikilta joukkueen jäseniltä.

Jokainen joukkue osallistuu vuoden aikana vähintään 1-2 kilpailuihin. SM- ja edistyneet-tasolla kilpailuihin ja kilpailumatkoille osallistuminen on pakollista paitsi niille kilpailumatkoille, joista tiedotetaan erikseen vapaaehtoisina.

Kilpajoukkueilla on pakollisia kilpailuja ja leirejä, joihin osallistuminen on edellytyksenä joukkueessa harjoittelulle. Kustannusarvioista ja kauden tapahtumista ja ylimääräisistä maksuista tiedotetaan kauden alussa ja niistä kerrotaan myös vanhempainilloissa.

Mikäli kilpajoukkueen jäsen ei voi osallistua joukkueen leirille tai kilpailumatkalle tulee tästä ilmoittaa valmentajille kirjallisesti heti kauden alussa viimeistään 10 viikkoa (70 päivää) ennen tapahtumaa. Lähtökohtaisesti kaikille joukkueen jäsenille varataan paikka leiriltä/kisoista riippumatta onko harrastaja kilpailevassa kokoonpanossa tai ei.

Varusteet

Kisa-asut, huiskat ja kyltit omistaa seura. Kilpailevien joukkueiden jäsenet voidaan velvoittaa hankkimaan yhtenäiset edustusasut (kuten valkoiset cheer-kengät sekä joukkuepaita ja –shortsit).

Maksaminen

Kaikilla laskuilla on maksuaikaa 14 päivää. Vähävaraisten perheiden tuki on järjestetty siten, että perheellä on mahdollisuus sopia harrastuksesta aiheutuneista kuluista ja tarpeen mukaan perhe voi maksaa yksilöllisesti suunnitellun maksusopimuksen mukaan.

Seura ohjaa myös perheitä tarpeen mukaan muiden tukitoimien ääreen, esim. harrastustuen hakemiseen Hope ry:ltä, kunnan sosiaalitoimesta ja Tukikummit ry:ltä.

Osallistumisoikeus harjoituksiin ja harjoituskielto

Vain seuran jäsenmaksun ja kausimaksun maksaneilla jäsenillä on oikeus osallistua seuran tarjoamiin harjoituksiin ja tapahtumiin. Valmentajat merkitsevät läsnäolot MyClub palveluun.

Seuran hallituksella on oikeus keskeyttää urheilijan harjoittelu, jos maksuja ei muistutusviesteistä huolimatta makseta. Harjoituskielto asetetaan automaattisesti urheilijalle, jonka laskun eräpäivästä on kulunut 30 päivää tai maksusopimusta ei ole noudatettu. Harjoituskielto ei poista velvollisuutta maksaa tulevia maksuja. Harjoituskiellon voi purkaa vain seuran hallituksen nimeämä henkilö, kun maksut on hoidettu tai maksusuunnitelmasta on sovittu.

Maksuhuomautuksen lähettämisestä voidaan periä 5€ huomautusmaksu sekä viivästyskorko. Maksuhuomautukset lähetetään MyClub järjestelmän kautta tai muuten sähköisesti.

Poikkeavista maksujärjestelyistä on sovittava aina erikseen kirjallisesti rahastonhoitajan kanssa (katja.rosenqvist@funkyteam.fi).

Poissaolot ja maksujen hyvittäminen

Tilapäisiä poissaoloja ei korvata. Mikäli poissaoloja tulee sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi pidempijaksoisesti yli kahden kuukauden ajan, kausimaksun osakorvaamisesta voidaan neuvotella erikseen yhdistyksen hallituksen kanssa (hallitus.fte@funkyteam.fi). Tällöin vaaditaan lääkärintodistus palautuksen tai hyvityksen saamiseksi. Palautuksesta vähennetään 8 euron toimistomaksu.

Kausimaksu voidaan hyvittää kokonaan, jos

 • urheilija on loukkaantumisen vuoksi koko kauden pois joukkueen toiminnasta, lääkärintodistus vaaditaan. Joukkueen toiminnassa mukana olemiseen lasketaan treenien seuraaminen, joukkuepäivät, kilpailumatkat yms.

 • urheilijan perhe muuttaa toiselle paikkakunnalle, joka on merkittävän matkan päässä harjoituspaikasta

Kausimaksusta voidaan hyvittää osa, jos

 • urheilija on loukkaantumisen tai sairauden vuoksi useamman kuukauden ajan pois joukkueen toiminnasta, lääkärintodistus vaaditaan. Joukkueen toiminnassa mukana olemiseen lasketaan treenien seuraaminen, joukkuepäivät, kilpailumatkat yms.

Kausimaksua ei hyvitetä

 • yksittäisistä poissaoloista edes lääkärintodistusta vastaan

 • alle kahden kuukauden jatkuvasta poissaolosta sairauden tai loukkaantumisen vuoksi

 • jos urheilija lopettaa kesken kauden muun kuin edellä mainittujen syiden vuoksi

Leirien osallistumismaksut

 • Kesäleirien ja seuran avoimien leirien osallistumismaksut voidaan palauttaa tai hyvittää lääkärintodistusta vastaan, jos harrastaja joutuu jättämään koko tapahtuman välistä. HUOM! Joukkueiden omien leirien osallistumismaksuja ei hyvitetä.

 • Osallistumisen estymisestä on ilmoitettava yhdistyksen laskuttajalle (katja.rosenqvist@funkyteam.fi) samana päivänä kun lääkärintodistus on allekirjoitettu. Peruutuksen yhteydessä tulee toimittaa lääkärintodistus.

Osittaisia maksuja ei palauteta eikä hyvitetä. Palautuksesta vähennetään 8 euron toimistomaksu.

Harrastuksen lopettaminen ja maksut

Vanhan harrastajan tulee ilmoittaa osallistumisen peruuttamisesta sähköpostitse tai tekstiviestitse valmentajalle tai joukkueenjohtajalle ennen kauden ensimmäisiä harjoituksia. Mikäli harrastaja ei peruuta osallistumistaan, hän on velvollinen maksamaan seuran jäsenmaksun ja kausimaksun kokonaisuudessaan. Maksettuja maksuja ei palauteta tai hyvitetä, vaikka harrastaja lopettaisi kesken kauden.

Jos harrastaja lopettaa kesken kauden, laskutetaan leirit/kilpailut normaalisti ellei niihin osallistumista ole peruutettu viimeistään 10 viikkoa (70 päivää) ennen tapahtumaa. Peruutuksen määräaika koskee ainoastaan kotimaassa pidettäviä leirejä ja kilpailuita. Myös tilatut tuotteet ja muut aiheutuneet kulut laskutetaan normaalisti vaikka harrastaja lopettaisi kesken kauden.

Jäsen-, kilpailu- tai lisenssimaksuja ei palauteta eikä hyvitetä, edes lääkärintodistuksella.

Lisenssi ja vakuutus

Jokaisen harrastajan on hankittava Suomen Cheerleadingliiton lisenssi, jonka hinta vaihtuu harrastajan syntymävuoden mukaan.

Lisenssin yhteydessä voi ostaa kilpaurheilun kattavan vakuutuksen. Jokaisella harrastajalla on oltava kilpacheerleadingin kattava vakuutus, joko lisenssin kautta ostettava tai muu vastaavanlainen. Erityisryhmät sekä starttiryhmät ovat vakuutettu seuran toimesta.

LISENSSIEN OSTO-OHJE

Seuran hallinto

Funky Cheer Team Espoo ry (FTE)

Kotipaikka: Espoo

Perustettu: 2011

Osoite: Funky Cheer Team Espoo ry, Kaivoskuja 6D, 02730 Espoo

Seuran vapaaehtoiset toimijat ja työntekijät

Hallitus

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita lain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaan. Hallitus huolehtii yhdistyksen taloudenhoidosta ja muista käytännön asioista. Lisäksi hallitus edustaa yhdistystä.

Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi määräytyy sääntöjen mukaan. Hallitus kokoontuu ja pitää yhteyttä tarpeen mukaan. Hallituksen toimintaa johtaa puheenjohtaja tai tarpeen mukaan tälle varattu varapuheenjohtaja. Hallitus järjestäytyy toimintakauden alussa ja valitsee keskuudestaan ja ulkopuolelta tarvittavat toimihenkilöt,

Nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla yksin tai kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. Hallituksen jäsenien toimikausi 1 vuosi

Puheenjohtaja

Karoliina Nikkola

karoliina.nikkola@funkyteam.fi

 • seuratyöntekijöiden esihenkilö

 • Nimenkirjoittaja yksin

Varapuheenjohtaja

Riikka Rissanen

riikka.rissanen@funkyteam.fi

 • hallivastaava

 • puheenjohtajan varahenkilö

Sihteeri + talous

Katja Rosenqvist

katja.rosenqvist@funkyteam.fi

 • hallituksen sihteeri

 • taloudesta vastaava

 • Myclub tuki

Tapahtumat, sponsoritoiminta

Sabrina Alanen

sabrina.alanen@funkyteam.fi

 • tapahtumien koordinointi

 • EA-tarvike vastaava

 • Sponsoritoiminnan vastaava

Viestintä, markkinointi

Vuokko Mononen

vuokko.mononen@funkyteam.fi

 • Viestintävastaava

Joukkueenjohtaja-toiminta

Mirka Söderberg

mirka.soderberg@funkyteam.fi

 • Jojotoiminta

 • EA tarvikevastaava

 • Hallivastaava

Työntekijät

Seuratyöntekijä

Noora Jaakkola

noora.jaakkola@funkyteam.fi

045 783 369 66

Mikäli et tavoita puhelimitse heti, jätäthän viestin niin palaamme sinulle.

Työtehtävät

 • Info-sähköpostin vastaaminen (espoo@funkyteam.fi)

 • kilpailuilmoittautumisten laatiminen

 • uudet harrastajat

 • MyClub päivitykset

 • kilpailumatkojen matkajärjestelyt

 • varustetilaukset ja niiden jakelu

 • kilpailupukujen tilaukset

 • muut yleiset käytännön asiat

Talous + laskutus

Katja Rosenqvist

katja.rosenqvist@funkyteam.fi

044 98 95 997 (ma-pe 9-16)

Työtehtävät

 • Budjetin raamien luominen ja sen seuranta yhdessä hallituksen kanssa

 • Kirjanpito

 • Laskutus ja laskujen maksu

 • Palkat ja työnantaja ilmoitukset

 • Tilinpäätöksen teko

 • Tukihakemukset

Valmennuskoordinaattori

Vuokko Mononen

vuokko.mononen@funkyteam.fi

045 783 175 95

Työtehtävät

 • Valmentajien esihenkilö

 • Valmentajien rekrytointi ja perehdytys

 • Uusien harrastajien joukkueisiin sijoittaminen

 • Koulutukset

 • Lajiliiton yhteyshenkilö

 • MyClub päivitykset

 • Valmennuksen seuranta (kehityskeskustelut, toimintasuunnitelmien seuranta)

 • Valmennuksen kehittäminen

Muut toimihenkilöt

Valmentajan pääasialliset tehtävät ovat:

 • Suunnitella ja toteuttaa treenit

 • Pitää huolta joukkueen myclub tilistä, luoda treenejä ja merkitä tarvittavat merkinnät

 • Taata turvallisuus

 • Tiedottaa vanhempia aktiivisesti joukkuetta koskevista asioista

 • Olla läsnä (ei istuta, roikuta puhelimella, jutella omia treenien aikana)

Joukkueenjohtajan pääasialliset tehtävät ovat:

 • Viestii koteihin ajankohtaisista asioista

 • Hoitaa varusteet tilaukseen tai tekee tilaukset varustevastaavalle

 • On leireillä ja kilpailumatkoilla mukana valvojana

 • Hoitaa joukkueen omat aikataulut jne kilpailu- ja leirimatkoilla

 • Toimii viestin välittäjänä niin valmentajien kuin vanhempienkin suuntaan

Tutustu valmentajiin ja joukkueenjohtajiin joukkueiden esittelysivuilla (Cheerleading-joukkueet, Cheertanssi-joukkueet)

Muut vapaaehtoistehtävät seurassa:

 • tapahtumissa tapahtuvat tehtävät esim myyntipisteet, järjestelyt, valvonta

 • Erilaiset työryhmät (viestintä, tapahtumat, Tähtiseura, Urheilijanpolku, seuratuotteet)

 • Liiton kilpailuissa toteutettavat eri tehtävät

Luottamustoimet

Hinni Ollila

ECU - Tuomarikomitea
SCL - Tuomarivaliokunta