Urheilijan ohjeet 

Kunnioita ja arvosta muita

Urheilijan eettiset ohjeet 

Funky Team -seurayhteisö on syrjinnästä ja kiusaamisesta vapaa-alue, ja kaikkien jäsenien ja huoltajien odotetaan sitoutuvan tähän ja edistämään omalla käytöksellään suvaitsevaa ja hyväksyvää ilmapiiriä.

Funky Teamin urheilija

Urheilija pidättäytyy 

Juoruihin ja kiusaamiseen suhtaudutaan vakavasti ja siihen tullaan puuttumaan. Räikeä sääntöjen rikkominen johtaa aina puhutteluun ja voi johtaa urheilijan harjoitus- tai kilpailukieltoon tai äärimmillään seurasta erottamiseen. Seuran työntekijät tai hallitus päättää rangaistuksista tapauskohtaisesti. 

Turvallinen harjoitus

Urheilijoilla tulee olla voimassaoleva kilpacheerleadingin korvaava vakuutus heti harjoituskauden alusta alkaen. Starttileirin, mikrojen, erityisryhmien ja alkeisryhmien urheilijat on vakuutettu seuran puolesta. Kilpailuihin osallistuvilla tulee olla voimassa oleva lisenssi.

Kilpailijoiden vakuutus

Kaikilla urheilijoilla tulee olla vakuutus, joka kattaa mahdolliset kilpaurheilussa sattuvat tapaturmat. Pohjolan Sporttiturva -vakuutuksen voi ostaa kilpailulisenssin hankinnan yhteydessä. Myös muu vastaava oma vakuutus (esim. lapsivakuutus) käy.

Ulkomaan matkoja varten tarvitaan yleensä vielä erillinen matkavakuutus (pl. maajoukkueurheilijat). Vakuutusturva on tarkistettava vakuutuskohtaisesti.

Lisenssi

Funky Teamin (Helsinki, Espoo, Vantaa) jäsenten, jotka osallistuvat Suomen Cheerleadingliiton (SCL) kilpailuihin, tulee hankkia itselleen lisenssi. Suomen Cheerleadingliiton lisenssi sisältää kilpailuluvan ja halutessaan tapaturmavakuutuksen.

LISENSSINOSTO

Helsinki = Funky Team ry

Espoo = Funky Cheer Team Espoo ry

Vantaa= FT Cheer Vantaa ry

Seuran toiminnan vastuuvakuutus

Funky Team -seuroilla on toiminnan vastuuvakuutuksena ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksena Pohjolan ja SLU:n Tuplaturva-vakuutus. Lisätietoja täällä.

Lisätietoja vakuutusturvasta Funky Team-seurojen toimistoista (YHTEYSTIEDOT-sivu).

EA-taitoiset toimijat

Joukkueiden harjoituksissa on aina vähintään yksi ensiapukoulutuksen käynyt henkilö (valmentaja tai joukkueenjohtaja). Harjoituspaikalla on aina käytettävissä ensiapulaukku. Kilpailumatkoilla on aina mukana seuran ensiapulaukku. 

Liittyessään jäsenrekisteriin harrastajan tulee päivittää mahdolliset sairaudet ja lääkeaineallergiat omiin tietoihinsa.

Loukkaantumistilanteissa paikalla olevat henkilöt antavat välittömän ensiavun ja hälyttävät tarvittaessa apua. Alaikäisen urheilijan huoltajaan otetaan aina heti yhteyttä jäsenrekisteristä löytyvään puhelinnumeroon. 

Suomen Cheerleadingliiton vakuutukselliseen lisenssiin sisältyvän vakuutuksen kautta vakuutetuille urheilijoille ensisijainen hoitopaikka on Pohjola Sairaala. Muussa tapauksessa selvitetään, viedäänkö urheilija lähimpään sairaalapäivystykseen vai yksityisen lääkäriaseman päivystykseen urheilijan vakuutusehdoista riippuen. (Hoitopolku)

Poissaolot harjoituksista

Poissaoloista tulee keskustella valmentajan kanssa aina hyvissä ajoin. Joukkueen säännöt määräävät hyväksyttävät poissaolot ja kuinka niistä ilmoitetaan.

Poissaolojen vaikutus maksuihin

Lue maksuehdot seurojen omilta sivuilta

Urheilijoiden asut

Harjoitusvaatteet

Harjoituksissa käytetään urheiluvaatteita ja cheerleadingiin sopivia kenkiä. Korut, avonaiset hiukset ja purukumi eivät kuulu harjoituksiin. 

Kilpailuasu

Kaikissa kilpailuissa, joissa urheilijat edustavat seuraa, on käytettävä seuran nimeämää kilpailuasua. 

Muut tavarat

Kunnioita toisten yksityisyyttä ja omaisuutta. Älä jätä missään harjoitustiloissa arvotavaroita pukuhuoneisiin tai muihin tiloihin, joissa niitä ei valvota. Puhelimet tulee harjoitusrauhan vuoksi pitää kassissa koko harjoitusten ajan.

Kasva urheilijaksi

Funky Teamissa voit harrastaa ja kilpailla cheerleadingissa sekä cheertanssissa monella eri tasolla. Jokaisella on mahdollisuus kasvaa urheilijaksi omalla tasollaan ja omaa urheilijan polkuaan tavoitellen. 

Jos haluat kehittyä ja kasvaa urheilijana, vaatii se sitoutumista harjoitteluun ja huolehtimista riittävästä levosta sekä ravinnon saannista. 

Harjoittelu, lepo ja ravinto ovat avainasemassa urheilijan kehittymisessä. Kaikkien kolmen ollessa kunnossa urheilijan kehittyminen optimaalisesti on mahdollista.

https://terveurheilija.fi/urheilijan-ravitsemus/

Harjoitukset

Riippuen joukkueesta urheilijalla voi olla ohjattuja harjoituksia 1-5 kertaa viikossa. 

Ennen kilpailuja harjoituksia voidaan lisätä tarpeen mukaan. Harjoituksia voidaan perua peruuntuneen tilavarauksen, loma-ajan tai kilpailupäivien vuoksi. Peruuntuneista harjoituksista ei voi saada maksujen hyvitystä. 

Kilpaile rehellisesti

Antidopingohjeet

Seurayhteisö noudattaa SUEK ry:n sekä Suomen Cheerleadingliiton säädöksiä ja ne koskevat jokaista urheilijaa, valmentajaa ja toimijaa. Jokainen on vastuussa omasta toiminnastaan ja on velvollinen selvittämään epäselvissä tapauksissa lääkkeiden käytön sopivuuden etukäteen. Funky Team seurayhteisöllä on yhteinen Antidoping ohjeistus.

Kiellettyjen aineiden luettelot päivittyvät vuosittain ja voivat saada lisäyksiä vuoden mittaan. Vastuu on urheilijalla/valmentajalla/toimijalla itsellään, myös alaikäisillä. Sääntöjen rikkomisesta voi seurata SUEK:n ja lajiliiton rangaistusten lisäksi seuran oma rangaistus, esimerkiksi kilpailu- tai edustuskielto. Jokainen tapaus käsitellään erikseen. SUEK:n sivuilta löytyy kiellettyjen aineiden lista sekä ohjeet erivapauden hakemiseen esimerkiksi pitkäaikaissairauksissa joissa lääkitys on välttämätön.

Funky Team seurayhteisön sisällä  SM- tasolla kilpaileva urheilija suorittaa “Puhtaasti paras”- verkkokurssin SUEK:n sivuilla. Urheilija on velvollinen esittämään omalle valmentajalleen  diplomin kurssin suoritettuaan.

Lisätietoja SUEK ry:n  internetsivuilta www.suek.fi  

Suomen Cheerleadingliiton antidoping-sivut

SCL adt-opas

Urheilijan polku

Urheilijan polku on kuvaus siitä, kuinka matka kohti maailman huippua tulisi lajissa parhaimmillaan rakentaa. Funky Team:in Urheilijan polku antaa päälinjat toiminnalle ja se on koostettu noudattellen lajiliiton Urheilijan polkua.

Seura tukee urheilijoiden oman polun luomista, ja yksilöt etenevät polulla monimuotoisesti ja harjoitustaustansa mukaisesti, mutta polku kertoo konkreettisesti sen, mitä taitoja, harjoitusmääriä ja valmennuksen sisällön painopisteitä polulla on eri ikävaiheissa.

Polku luo myös kuvaa eri vaiheissa olevien toimijoiden rooleista ja yhteistyötarpeista. Samalla se taustoittaa ja ottaa kantaa ratkaisuihin, joita urheilijan olisi kyseisessä lajissa tarkoituksenmukaista tehdä tekee esim. urheilun ja opiskelun yhteensovittamisessa.

FT Urheilijanpolku