Funky Team Vantaan kevätkokous

9.4.2018

Kokouskutsu


FT Cheer Vantaa ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 22.4.2018 klo 12.00 alkaen Salmisaaren liikuntakeskuksen 2. Krs kahviossa. 


Kokouksessa läsnäolo- ja äänioikeus on kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Kannatus jäsenillä ja alaikäisten jäsenien huoltajilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto vuodelle 2017
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat


Muut mahdolliset kokouksessa käsiteltävät asiat on esitettävä hallitukselle viimeistään 15.4. osoitteeseen vantaa.hallitus@funkyteam.fi


FT Cheer Vantaa ry:n hallitus