Funky Teamin Aino Palva valittu Helsingin seuraparlamenttiin

28.1.2017

Aino on valittu parlamenttiin kaudelle 2017-2018. (http://www.helsinginseuraparlamentti.fi/uutiset.html?78463)

 

MITÄ SEURAPARLAMENTTI TEKEE?

Helsingin seuraparlamentti:

"- Seuraparlamentti on helsinkiläisten liikuntaseurojen yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Helsingin kaupungin liikuntatoimen kanssa.

- Se on asiantuntijaelin Helsingin kaupungin päätöksenteon seuratoimintaa koskevissa asioissa. Sillä ei ole varsinaista päätösvaltaa vaan se antaa lausuntoja liikuntaan liittyvistä asioista.

- Seuraparlamentin päätavoitteena on koko liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen Helsingissä. Sen tavoitteena on vahvistaa seurojen ja liikuntatoimen välistä yhteistyötä seuratoimintaa koskevissa kysymyksissä.

- Seuraparlamentti voi omalta osaltaan myös edistää Helsingin kaupungin eri hallintokuntien välistä yhteistyötä liikunnan parhaaksi.

- Seuraparlamentin tehtävänä on tuottaa liikuntatoimen käyttöön seurakentän yhteinen näkemys keskeisistä niiden toimintaan vaikuttavista asioista kaupungin päätöksenteossa.."