Seurayhteisön työryhmät

Viestintä-työryhmä

Some- ja viestintätyöryhmä toteuttaa somessa tapahtuvaa markkinointia sekä nettisivujen päivityksiä. Ryhmälle laitetaan pyynnöt seuran viestintäkanaviin tehtävistä ilmoituksista ja mainoksista. Yhteisön someviestintäkanavia ovat: Facebook, Instagram

Keskeisimmät tehtävät:

 • Nopea ja ajantasainen markkinointi seuran viestintäkanavissa. Työryhmän jäseniltä nopeaa reagointia julkaisu pyyntöihin.

 • Mainosten tekeminen ja julkaiseminen

 • Sisällön tuottaminen oma-aloitteisesti sekä pyyntöjen perusteella

 • Muiden kanavien seuraaminen ja julkaisujen jakaminen seurayhteisön kanavissa

 • Aktiivinen vuorovaikutus some-kanavilla, mahdollisuuksien mukaan.

 • Positiivinen ja urheilullinen viestintä FT seurayhteisön arvojen pohjalta

 • seurata yhteistä viestintäkalenteria ajantasaisten ilmoitusten julkaisemiseksi.

Työryhmän jäsenillä on pääsy seuran sometileille, nettisivujen hallintaan sekä viestinnän tiedostoihin. Ryhmää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Työryhmä valmistelee ja esittää kehitysehdotukset sekä uudet työryhmäläiset seuraedustajalle joka vie asiat hyväksyttäväksi hallitukselle.

Työryhmän jäsenet:

 • Sini Mäkinen

 • Kayleigh Karinen

 • Katja Rosenqvist

 • Heli Hämäläinen

 • Kirsi Tähjänjoki

 • Lotta Sainio

 • Aino Palva

 • Pilvi Kemppinen (some)

 • Iida Oinonen (some)

Hae mukaan työryhmään tästä

Tapahtumat-työryhmä

Työryhmän tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa seurayhteisön yhteisiä tapahtumia. Työryhmä voi myös olla toteuttamassa SCL:n myöntämiä kilpailuita.

Työryhmä valmistelee ja esittää kehitysehdotukset sekä uudet työryhmäläiset seuraedustajalle joka vie asiat hyväksyttäväksi hallitukselle.

Tapahtumat työryhmän jäsenet hyväksyy seurayhteisön hallitukset yhdessä.

 • Heli Hämäläinen

 • Kayleigh Karinen

 • Karoliina Nikkola

 • Katja Rosenqvist

 • Lotta Karvanen

 • Marian Niang

 • Sini Mäkinen

 • Susanna Sevon

 • Nea Iso-Kuortti

 • Sabrina Alanen

 • Noora Jaakkola

Hae mukaan työryhmään tästä

Seurakehitys-työryhmä

Työryhmän tarkoituksena on kehittää seurayhteisön toimintaa ja ylläpitää tähtiseurakriteereiden vaatimaa tasoa.

Työryhmä kehittää seurayhteisölle seurakyselyt jotka toteutetaan vuosittain.

Työryhmä valmistelee ja esittää kehitysehdotukset sekä uudet työryhmäläiset seuraedustajalle joka vie asiat hyväksyttäväksi hallitukselle.

Työryhmän jäsenet:

 • Katja Rosenqvist

 • Emmi Renkola

 • Anne-Mari Kovalainen

 • Katariina Puolakanaho

 • Kirsikka Heinikoski

 • Marian Niang

 • Heli Hämäläinen

 • Aino Palva

 • Hinni Ollila

 • Karoliina Nikkola

 • Nea Iso-Kuortti

 • Susanna Sevon

Hae mukaan työryhmään tästä

Seuratuote-työryhmä

Seuratuotetyöryhmän tarkoituksena on ideoida ja kehittää seuratuote-mallistoa.

Ryhmän jäsenet miettivät seuratuotevalikomaa ja ehdottavat hallituksille ryhmän vetäjän kautta uusia seuravalikoimaan tulevia tuotteita sekä uusittavia tuotteita ja jopa pois jääviä tuotteita. Ryhmä suunnittelee myös seurapaidan.

Ryhmällä on pääsy seurayhteisön varusteita koskeviin kansioihin. Ryhmää sitoo vaitiolovelvollisuus

Työryhmä valmistelee ja esittää kehitysehdotukset sekä uudet työryhmäläiset seuraedustajalle joka vie asiat hyväksyttäväksi hallitukselle.

Työryhmän jäsenet:

 • Kayleigh Karinen

 • Jenna Tynkkynen

 • Aaro Sevon

 • Claudia Andersson

 • Emma Pirttimäki

 • Emmi Renkola

 • Helen Wicht

 • Pilvi Kemppinen

 • Sofia Rissanen

Hae mukaan työryhmään tästä

Kestävän kehityksen-työryhmä

Työryhmän tarkoituksena on ideoida eri toimintatapoja miten seurayhteisö voisi olla aktiivisemmin mukana kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa.

Työryhmä valmistelee ja esittää kehitysehdotukset sekä uudet työryhmäläiset seuraedustajalle joka vie asiat hyväksyttäväksi hallitukselle.

Työryhmän jäsenet:

Hae mukaan työryhmään tästä

Urheilijan polku - työryhmä

Työryhmä on Funky Team Helsingin edustusjoukkueiden valmentajista sekä valmennuskoordinaattorista koostuva ryhmä. Ryhmässä on mukana seuran vahvin lajiosaaminen. Ryhmä luo urheilijan polun mukaiset edellytykset edustusjoukkueisiin siirtymiseen.

Urheilijan polku työryhmän jäsenet hyväksyy FT Helsingin hallitus.

 • Marica Westerback

 • Krista Allinen

 • Sirpa Kaukonen

 • Lotta Karvanen

 • Mija Schrey

 • Marjaana Melkkala

 • Sofia Rissanen

 • Juho Koskela

 • Kayleigh Karinen

 • Natalia Beliaeva

Puheenjohtajat - tiimi

Seurayhteisön puheenjohtajien oma kanava käydä seurayhteisön asioita läpi ja tuoda seurojen hallituksille toiminta-ideoita.

 • Lotta Karvanen

 • Aino Palva

 • Karoliina Nikkola

Seurayhteisön hallitukset

Hallitusten yhteinen kanava. Seurayhteisön yhteisten toimintatapojen, tiedotteiden ja työryhmien koostaminen. Yhteisten linjausten luominen koko seurayhteisölle.

Helsingin, Espoon ja Vantaan hallitukset + työntekijät