Seurayhteisön työryhmät

Viestintä-työryhmä

Viestintäryhmän jäsenet vastaavat seurayhteisön viestinnästä kaikilla osa-alueilla. Seuran omat tiedotteet toteutetaan seuran oman viestintävastaavan kautta. Seurayhteisön yhteisistä tiedotteista vastaavat hallitukset.

Viestintätyöryhmän jäsenet hyväksyy seurayhteisön hallitukset yhdessä. Työryhmässä on mukana edudstajat kaikista seurayhteisön seuroista.

 • Sini Mäkinen

 • Kayleigh Karinen

 • Katja Rosenqvist

 • Heli Hämäläinen

 • Kirsi Tähjänjoki

 • Lotta Sainio

 • Aino Palva

 • Pilvi Kemppinen (some)

 • Iida Oinonen (some)

Tapahtumat-työryhmä

Tapahtumatyöryhmä vastaa tapahtumien suunnittelusta sekä organisoinnista. Työryhmässä on jokaisesta seurayhteisön seurasta jäseniä.

Tapahtumat työryhmän jäsenet hyväksyy seurayhteisön hallitukset yhdessä.

 • Heli Hämäläinen

 • Kayleigh Karinen

 • Karoliina Nikkola

 • Katja Rosenqvist

 • Lotta Karvanen

 • Marian Niang

 • Sini Mäkinen

 • Susanna Sevon

 • Nea Iso-Kuortti

 • Sabrina Alanen

 • Noora Jaakkola

Tähtiseura-työryhmä

Tähtiseura-työryhmä vastaa Tähtiseura-projektin toteuttamisesta sekä seuran dokumenttien tuottamisesta. Työryhmä käy myös palautekyselyiden vastaukset läpi ja luo niistä oman seurakohtaisen koosteen hallituksille ja jäsenistölle tiedoksi.

Työryhmän jäsenet hyväksyy seurayhteisön hallitukset seuroittain.

 • Katja Rosenqvist

 • Emmi Renkola

 • Anne-Mari Kovalainen

 • Katariina Puolakanaho

 • Kirsikka Heinikoski

 • Marian Niang

 • Heli Hämäläinen

 • Aino Palva

 • Hinni Ollila

 • Karoliina Nikkola

 • Nea Iso-Kuortti

 • Susanna Sevon

Seuratuote-työryhmä

Seuratuote-työryhmä suunnittelee ja ideoi seurayhteisön yhteiset seuravarusteet.

Seuratuote-työryhmän jäsenet hyväksyy FT Helsingin hallitus.

 • Kayleigh Karinen

 • Jenna Tynkkynen

 • Aaro Sevon

 • Claudia Andersson

 • Emma Pirttimäki

 • Emmi Renkola

 • Helen Wicht

 • Pilvi Kemppinen

 • Sofia Rissanen

Urheilijan polku - työryhmä

Työryhmä on Funky Team Helsingin edustusjoukkueiden valmentajista sekä valmennuskoordinaattorista koostuva ryhmä. Ryhmässä on mukana seuran vahvin lajiosaaminen. Ryhmä luo urheilijan polun mukaiset edellytykset edustusjoukkueisiin siirtymiseen.

Urheilijan polku työryhmän jäsenet hyväksyy FT Helsingin hallitus.

 • Marica Westerback

 • Krista Allinen

 • Sirpa Kaukonen

 • Lotta Karvanen

 • Mija Schrey

 • Marjaana Melkkala

 • Sofia Rissanen

 • Juho Koskela

 • Kayleigh Karinen

 • Natalia Beliaeva

Puheenjohtajat - tiimi

Seurayhteisön puheenjohtajien oma kanava käydä seurayhteisön asioita läpi ja tuoda seurojen hallituksille toiminta-ideoita.

 • Lotta Karvanen

 • Aino Palva

 • Karoliina Nikkola

Seurayhteisön hallitukset

Hallitusten yhteinen kanava. Seurayhteisön yhteisten toimintatapojen, tiedotteiden ja työryhmien koostaminen. Yhteisten linjausten luominen koko seurayhteisölle.

Helsingin, Espoon ja Vantaan hallitukset + työntekijät