Seurayhteisön työryhmät

Viestintä-työryhmä

Some- ja viestintätyöryhmä toteuttaa somessa tapahtuvaa markkinointia sekä nettisivujen päivityksiä. Ryhmälle laitetaan pyynnöt seuran viestintäkanaviin tehtävistä ilmoituksista ja mainoksista. Yhteisön someviestintäkanavia ovat: Facebook, Instagram

Keskeisimmät tehtävät:

  • Nopea ja ajantasainen markkinointi seuran viestintäkanavissa. Työryhmän jäseniltä nopeaa reagointia julkaisu pyyntöihin.

  • Mainosten tekeminen ja julkaiseminen

  • Sisällön tuottaminen oma-aloitteisesti sekä pyyntöjen perusteella

  • Muiden kanavien seuraaminen ja julkaisujen jakaminen seurayhteisön kanavissa

  • Aktiivinen vuorovaikutus some-kanavilla, mahdollisuuksien mukaan.

  • Positiivinen ja urheilullinen viestintä FT seurayhteisön arvojen pohjalta

  • seurata yhteistä viestintäkalenteria ajantasaisten ilmoitusten julkaisemiseksi.

Työryhmän jäsenillä on pääsy seuran sometileille, nettisivujen hallintaan sekä viestinnän tiedostoihin. Ryhmää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Työryhmä valmistelee ja esittää kehitysehdotukset sekä uudet työryhmäläiset seuraedustajalle joka vie asiat hyväksyttäväksi hallitukselle.

Hae mukaan työryhmään tästä

Tapahtumat-työryhmä

Työryhmän tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa seurayhteisön yhteisiä tapahtumia. Työryhmä voi myös olla toteuttamassa SCL:n myöntämiä kilpailuita.

Työryhmä valmistelee ja esittää kehitysehdotukset sekä uudet työryhmäläiset seuraedustajalle joka vie asiat hyväksyttäväksi hallitukselle.

Tapahtumat työryhmän jäsenet hyväksyy seurayhteisön hallitukset yhdessä.

Hae mukaan työryhmään tästä

Seurakehitys-työryhmä

Työryhmän tarkoituksena on kehittää seurayhteisön toimintaa ja ylläpitää tähtiseurakriteereiden vaatimaa tasoa.

Työryhmä kehittää seurayhteisölle seurakyselyt jotka toteutetaan vuosittain.

Työryhmä valmistelee ja esittää kehitysehdotukset sekä uudet työryhmäläiset seuraedustajalle joka vie asiat hyväksyttäväksi hallitukselle.

Hae mukaan työryhmään tästä

Seuratuote-työryhmä

Seuratuotetyöryhmän tarkoituksena on ideoida ja kehittää seuratuote-mallistoa.

Ryhmän jäsenet miettivät seuratuotevalikomaa ja ehdottavat hallituksille ryhmän vetäjän kautta uusia seuravalikoimaan tulevia tuotteita sekä uusittavia tuotteita ja jopa pois jääviä tuotteita. Ryhmä suunnittelee myös seurapaidan.

Ryhmällä on pääsy seurayhteisön varusteita koskeviin kansioihin. Ryhmää sitoo vaitiolovelvollisuus

Työryhmä valmistelee ja esittää kehitysehdotukset sekä uudet työryhmäläiset seuraedustajalle joka vie asiat hyväksyttäväksi hallitukselle.

Hae mukaan työryhmään tästä

Kestävän kehityksen-työryhmä

Työryhmän tarkoituksena on ideoida eri toimintatapoja miten seurayhteisö voisi olla aktiivisemmin mukana kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa.

Työryhmä valmistelee ja esittää kehitysehdotukset sekä uudet työryhmäläiset seuraedustajalle joka vie asiat hyväksyttäväksi hallitukselle.

Hae mukaan työryhmään tästä

Urheilijan polku - työryhmä

Työryhmä on Funky Team Helsingin edustusjoukkueiden valmentajista sekä valmennuskoordinaattorista koostuva ryhmä. Ryhmässä on mukana seuran vahvin lajiosaaminen. Ryhmä luo urheilijan polun mukaiset edellytykset edustusjoukkueisiin siirtymiseen.

Urheilijan polku työryhmän jäsenet hyväksyy FT Helsingin hallitus.