Funky Team Finland


Funky Team består av tre cheerleadingföreningar i huvudstadsregionen. Funky Team rf (FTC) grundades 1995 och är därmed Finlands äldsta cheerleadingförening. 2011 grundades föreningen i Esbo och 2017 i Vanda.

Pröva på gratis

Om du är nyfiken på att pröva på idrottsgrenen kan du delta i träningen två gånger utan avgift. Anmäl dig via Aloita cheer!-linken och välj på vilken ort du vill pröva. Deltagandet i träningarna skall avbrytas skriftligt i annat fall blir man skyldig att betala medlemsavgift och säsongsavgiften.

Betalning och villkor

Betalningar av hobbyn för föreningen består av medlemskaps-, säsongs- och lagavgifter. Till det här köper vi också tävlingslicens och försäkring. Utbildningskostnadernas räkningar kommer via föreningens MyClub.

Medlems Kostnad

 • Varje person som deltar i lagaktiviteter måste vara en del av föreningen

 • Medlems kostnaden betalas en gång i året, medlemskapet håller alltid ett kalender år.

 • Året 2020 är medlems kostnaden 30 euro och dessutom beskattar Finlands cheerleading union medlems specifika betalningar 6 euro, sammanlagt 36 euro.

 • Från nya medlemmar beskattas medlems kostnaden i samband med första säsongsavgiften och de gamla medlemmarna betalar medlems kostnaden i samband med vårsäsongens säsongsavgiften.

 • Medlems kostnadens betalning är en nödvändig förutsättning för träning i laget och att representer och delta för föreningen i tävlingar.

Deltagar Rättighet till träningar och träningsförbud

Endast de medlemmar som har betalat föreningens medlems kostnad och säsongsavgift får delta i föreningens erbjuda träningar och evenemang. Tränarna märker närvaror i MyClub.

Föreningens styrelse har rätt till att avbryta idrottarens träning, ifall betalningar trots påminnelse meddelanden inte har betalats. Träningsförbut läggs automatiskt till idrottaren, vars räkningar har gått 30 dagar från inlämningsdatumet eller att man inte har följt betalnings avtalet. Träningsförbudet tar inte bort skyldigheten att betala kommande avgifter. Träningsförbudet kan endast upphävas av en person i föreningens styrelse, då betalningarna är skötta eller då betalningsplanen är bestämd.

Av att skicka ett betalningsmeddelande kan vi ta 5€ avgift för betalnings meddelandet och försenad ränta. För onormala betalningsarragemang måste man bestämma skillt skriftligt med skattmästaren (katja.rosenqvist@funkyteam.fi)

Betalning

Alla räkningar har en betalningstid på 14 dagar.

För låg inkomst familjer är det organiserat så att familjen har möjlighet att komma överens om hobbyns uppkomna kostnader och enligt behov kan familjen betala individuellt efter det planerade betalnings avtalet.

Föreningen riktar också familjer efter behov till andra stödåtgärder, t.ex. att söka efter hobbyer av Hope gruppen, det kommunala sociala arbetet och av sponsring stöds gruppen.

Lag specifika betalningen

Den lag specifika betalningen innehåller

 • tävlingsresor

 • läger

 • lagets egna beställda utrustning (lagets t-shirts, donitser mm.)

 • Fysisk och psykisk träning

Till alla extra avgifter läggs det till 3€ kontors avgift som kommer täcka finans hanterings orsakande kostnader.

Tävlings resor och läger

Då lagets tränare och föreningen bestämmer att delta i en tävling. Tävlingarnas deltagaravgift och andra avgifter som hör till tävlingarna (t.ex. sovplats och resekostnader) räknas inte till säsongsavgiften. Tävlingarnas deltagaravgift och andra avgifter kommer att tas betalt av alla lagets medlemmar.

Varje lag deltar under ett år i minst 1-2 tävlingar. FM- och avancerad nivåns tävlingar och tävlingsresor är deltagande obligatoriskt förutom till de tävlingsresor det meddelas skilt att det behövs frivilliga.

Tävlingslagen har obligatoriska tävlingar och läger, där medverkan är en förutsättning för att träna i laget. Kostnadsberäkningar, säsongens händelser och extra avgifter meddelas i början av säsongen och de meddelas också under föräldrakvällar.

Försett att någon i tävlings laget inte kan medverka på ett läger eller tävlingsresa måste det anmälas till en tränare skriftligt redan i början av säsongen senast 10 veckor (70 dagar) före händelsen. Från första början är alla i laget anmälda till alla läger/tävlingar vare sig den tränande är i tävlingsgruppen eller inte.

Utrustning

Tävlingsdräkter, pompoms och skyltar äger föreningen. De tävlande lagens medlemmar kan vi tvinga att skaffa gemensamma representationskläder (som vita cheer-skor och lag skjorta och -shorts)

Frånvaro och Avgifternas gottgörelse

Temporära frånvaron ersätts inte. Vid frånvaro på grund av sjukdomar eller skador som varar längre en två månaders tid, kan säsongsavgiftens kompensation diskuteras skilt med föreningens styrelse (hallitus.ftc@funkyteam.fi). Här krävs det då medicinskt intyg tillbaka för att få återbetalning.

Säsongsavgiften kan gottgöras helt, ifall

 • Den tränande är borta hela säsongen från lagets verksamhet på grund av en skada, medicinskt intyg krävs. Att du är med i lagets verksamhet räknas det att du följer med träningar, lag dagar, tävlingar mm.)

 • Den tränandes familj flyttar till en annan plats, vilket är inom ett betydande avstånd från träningslokalen.

Säsongsavgiften kan gottgöras nästan, ifall

 • Den tränande på grund av en skada eller sjukdom är borta några månader borta från lagets verksamhet, krävs det medicinskt intyg. Till lagets verksamhet hör det att man följer med träningar, lag dagar och tävlingsresor mm.)

Säsongsavgiften gottgörs inte

 • Av individuella frånvaron vare sig man har medicinskt intyg

 • Under två månaders fortsatt frånvaro på grund av sjukdom eller skada

 • ifall den tränande sluttar mitt i säsongen av andra än de nämnda orsakerna

Lägrenas deltagaravgift

 • Sommar lägrets och föreningens öppna lägers deltagaravgift kan lämnas tillbaka eller kompenseras mot medicinskt intyg, ifall den tränande hamnar lämna hela eventet i mellan. NOTERA! Lagens egna lägers deltagaravgifter kompenseras inte.

 • Deltagarens inhiberande måste meddelas till faktureraren (katja.rosenqvist@funkyteam.fi) samma dag som det medicinska intyget skrivs på. I samband med avbokning skall det medicinska intyget levereras.

Delade betalningar lämnas inte tillbaka eller kompenseras. Vid tillbakalämning tas det bort 8 euro kontors avgift.

Slutande av hobby och avgifter

En gammal tränande måste meddela om avbokning via e-post eller textmeddelande till en tränare eller till lagledaren före säsongens första träning. Försett att den tränande inte avbryter deltagandet, är hen skyldig att att betala föreningens medlemskostnad och säsongsavgiften i en helhet. Betalda avgifter lämnas inte tillbaka eller kompenseras, fast den tränande slutar mitt i säsongen.

Ifall den tränande slutar mitt i säsongen kommer det att tas betalt för tävlingar/läger som normalt om inte man har ställt in det 10 veckor (70 dagar) före händelsen. Inställnings deadlinen berör endast läger och tävlingar som hålls i hem landet. Andra beställda produkter och andra orsakade kostnader kommer det också tas betalt av som normalt fast den tränande skulle sluta mitt i säsongen.

Medlems-, tävlings- och licensavgifter kommer inte lämnas tillbaka eller kompenseras även fast man skulle ha medicinskt intyg.

Licens och försäkring

Varje tränande måste skaffa finlands cheerleading unions licens, som ändras i samband med idrottarens ålder.

I samband med licensen kan man köpa tävlingsidrottens omfattande försäkring. Varje idrottare skall ha en omfattande försäkring för tävlings cheerleading, antingen köpt via licens eller annan analog.

LISENSSIEN OSTO-OHJE

Seuran hallinto

Funky Team ry (FTC)

Kotipaikka: Helsinki

Perustettu: 1995

Osoite: Funky Team ry, Taavinsuo 11 N 25, 02180 Espoo

Toimintasuunnitelma

Toimintakertomus

Säännöt

Rekisteri - ja tietosuojaseloste (Jäsenet, työntekijät)

Seuran vapaaehtoiset toimijat ja työntekijät

Hallitus

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita lain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaan. Hallitus huolehtii yhdistyksen taloudenhoidosta ja muista käytännön asioista. Lisäksi hallitus edustaa yhdistystä.

Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi määräytyy sääntöjen mukaan. Hallitus kokoontuu ja pitää yhteyttä tarpeen mukaan. Hallituksen toimintaa johtaa puheenjohtaja tai tarpeen mukaan tälle varattu varapuheenjohtaja. Hallitus järjestäytyy toimintakauden alussa ja valitsee keskuudestaan ja ulkopuolelta tarvittavat toimihenkilöt,

Nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla yksin tai kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. Hallituksen jäsenten toimikausi 2 vuotta, puheenjohtajan toimikausi 1 vuosi.

Hallitus toimii vapaaehtoisperiaatteella ja hallitustyöstä ei makseta palkkiota.

Puheenjohtaja + valmennus

Lotta Karvanen

lotta.karvanen@funkyteam.fi

 • seuratyöntekijöiden esimies

 • Nimenkirjoittaja yksin

Varapuheenjohtaja + joukkueenjohtajat

Susanna Sévon

susanna.sevon@funkyteam.fi

 • Jojo-toiminnasta vastaava

 • Puheenjohtajan varahenkilö

Sihteeri + talous

Katja Rosenqvist

katja.rosenqvist@funkyteam.fi

 • hallituksen sihteeri

 • taloudesta vastaava

Tapahtumat + viestintä

Heli Hämäläinen

heli.hamalainen@funkyteam.fi

 • tapahtumakoordinointi

 • viestinnästä vastaava

Seuratuotteet + kilpailupuvut

Mariam Niang

mariam.niang@funkyteam.fi

 • seuran varustehankinnoista vastaava

 • kisapukuhankinnat

Työntekijät

Valmennuskoordinaattori

Natalia Beliaeva

natalia.beliaeva@funkyteam.fi

044 238 8333

ma-pe 9-16

Tehtävät

 • valmentajien esimies

 • helsinki@funkyteam.fi sähköpostiin vastaaminen

 • kilpailuilmoittautumisten laatiminen

 • valmentajien rekrytointi ja perehdytys

 • uusien harrastajien joukkueisiin sijoittaminen

 • koulutukset

 • Lajiliiton yhteyshenkilö

 • MyClub päivitykset

 • valmennuksen seuranta (kehityskeskustelut, toimintasuunnitelmien seuranta)

Valmennus + leiritys

Kayleigh Karinen

kayleigh.karinen@funkyteam.fi

044 243 0153

ma-pe 9-16

Tehtävät

 • Joukkueiden valmentaminen

 • Seura-leirien organisointi, aikataulutus, järjestäminen

 • Joukkueiden leirien varaukset

 • Vuorojen teko

Talous + laskutus

Katja Rosenqvist

katja.rosenqvist@funkyteam.fi

044 98 95 997

ma-pe 9-16

Tehtävät

 • Budjetin raamien luominen ja sen seuranta yhdessä hallituksen kanssa

 • Kirjanpito

 • Laskutus ja laskujen maksu

 • Palkat ja työnantaja ilmoitukset

 • Tilinpäätöksen teko

 • Tukihakemukset

Seuratyöntekijä

Jenna Tynkkynen

jenna.tynkkynen@funkyteam.fi)

Tehtävät

 • kilpailumatkojen matkajärjestelyt

 • avoimien maksujen seuranta ja perintä

 • varustetilaukset

 • kilpailupukujen tilaukset

 • muut yleiset käytännön asiat

Valmentajat

Valmentajan pääasialliset tehtävät ovat:

 • Suunnitella ja toteuttaa treenit sekä esitys/kilpailuohjelma

 • Valmentaa urheilijoita

 • Pitää huolta joukkueen myclub-tilistä, luoda sinne treeni-tapahtumat ja tehdä sekä seurata myclubissa urheilijoiden läsnäoloa harjoituksissa

 • Taata urheilijan turvallisuus harjoituksissa ja kilpailumatkoilla

 • Tiedottaa vanhempia aktiivisesti joukkuetta koskevista asioista

Joukkueenjohtajat

Joukkueenjohtajan pääasialliset tehtävät ovat:

 • Viestii koteihin ajankohtaisista asioista

 • Hoitaa varusteet tilaukseen tai tekee tilaukset varustevastaavalle

 • On leireillä ja kilpailumatkoilla mukana valvojana

 • Hoitaa joukkueen omat aikataulut jne kilpailu- ja leirimatkoilla

 • Toimii viestin välittäjänä niin valmentajien kuin vanhempienkin suuntaan

Tutustu valmentajiin ja joukkueenjohtajiin joukkueiden esittelysivuilla (Cheerleading-joukkueet, Cheertanssi-joukkueet)

Muut vapaaehtoistehtävät seurassa

 • tapahtumissa tapahtuvat tehtävät esim myyntipisteet, järjestelyt, valvonta

 • erilaiset työryhmät

 • liiton kilpailuissa eri tehtävät

Luottamustoimet

Katja Rosenqvist (SCL - Seuravaliokunta, SCL - Tähtiseura-auditoija)

Emmi Renkola (SCL - Lajivaliokunta)

Saga Hankaniemi (SCL - Nuorisovaliokunta)

Sirpa Kaukonen (ECU - Valmentajien ja urheilijoiden komitea)