Joukkuejaoissa jokainen urheilija sijoitetaan oman tasoiseen joukkueeseen. Joukkuejaoissa noudatetaan kyseisen kauden ja tapahtuman tasoa, eli joukkueisiin ei ole ennalta määrättyjä taitoja, joilla joukkueeseen pääsy olisi varmaa.

Tiedottaminen

Ennen lisenssikauden päättymistä jokainen seura tiedottaa tulevista joukkuejako ja -täydennysharjoituksista. Joukkuejakotiedotteessa on mainittu, milloin harjoitus järjestetään ja kenelle joukkue on suunnattu. Tiedotteeseen on koottu kaikkien ikäryhmien joukkueet, harjoitusajat sekä joukkueen tuleva budjetti. Joukkueita täydennetään tarvittaessa lisenssikauden puolivälissä.

Joukkuejakojen tulokset ilmoitetaan urheilijoille tai heidän huoltajilleen mainittuna ajankohtana.

Paikan vastaanottaminen

Joukkueeseen päästyä paikka pitää ilmoittaa vastaanotetuksi vuorokauden sisällä. Jos paikkaa ei oteta vastaan, se annetaan varasijalla olevalle henkilölle. Varasijalta nostetuille henkilöille ilmoitetaan viikon sisällä joukkuejaoista uudesta paikasta. Varasijalle pääsystä ilmoitetaan joukkuejakojen tulosten ilmoittamisen yhteydessä.

Valinta

Joukkueiden valmentajat pitävät joukkuejaot yhdessä valmennusvastaavien, valmennuspäälliköiden ja tarvittaessa urheilijan edellisten valmentajien kanssa.

Pyydämme kunnioittamaan valmentajien ja toimihenkilöiden kokemusta ja ammattitaitoa valintojen teossa ja pidättäytymään kielteisistä kommenteista koskien joukkuejakoja.

Valinnoista ei ole mahdollista valittaa seuran johdolle.

Palaute urheilijalle

Joukkuejakotilaisuudet saattavat olla hyvinkin isoja tapahtumia johon osallistuu sata urheilijaa. Vaikka valmentajat pyrkivät antamaan jokaiselle palautteen, aina se ei ole mahdollista. Yleispalautetta joukkuejakotilaisuuden tasosta sekä

Urheilijan siirto kesken kauden

Valmentajilla on oikeus siirtää/suositella urheilijalle korkeampi tasoista joukkuetta kesken kauden, jos urheilijan taitojen kehittyminen edellyttää sitä.

Kesken kauden urheilijoita ei siirretä alemmalle tasolle, ellei urheilija riko merkittävästi joukkueen sääntöjä tai halua itse siirtyä esim. motivaation tai ajanpuutteen vuoksi.