Seuran eettiset ohjeet

 

Funky Team ry:n eettiset ohjeet

Valmentajan tulee

 • vastata joukkueensa toiminnasta harjoituksissa ja seuran tapahtumissa sekä kaikissa kilpailuissa ja niihin liittyvissä tapahtumissa sekä sosiaalisessa mediassa

 • kannustaa joukkuettaan urheiluhenkiseen suhtautumiseen ja yhteistyöhön sekä oman että muiden joukkueiden jäseniä kohtaan

 • kannustaa joukkuettaan urheiluhenkiseen suhtautumiseen ja yhteistyöhön oman ja muiden seurojen jäseniä ja toimihenkilöitä kohtaan

 • toimia positiivisena roolimallina joukkueelleen ja noudattaa itsekin joukkueelleen antamia ohjeita

 • pidättäytyä loukkaavasta kielenkäytöstä, eleistä tai muusta toiminnasta

 • pidättäytyä tupakan, muiden päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä kaikissa seuran tapahtumissa, mukaan lukien kilpailumatkat, harjoittelu- ja kilpailupaikkojen pihat yms. lähialueet, sekä ohjata joukkuettaan pidättäytymiseen näistä

 • pidättäytyä tupakan, muiden päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä seuran ja/tai joukkueen edustus- tai harjoitusasussa tai muissa varusteissa

 • painottaa hyvän henkisen ja fyysisen kunnon merkitystä joukkueelleen

Urheilijan tulee

 • osoittaa positiivisen urheilijan mallia niin harjoitus- kuin kilpailutilanteessa sekä kaikissa seuran tapahtumissa sekä sosiaalisessa mediassa

 • kunnioittaa kaikkia oman sekä muiden seurojen jäseniä ja toimihenkilöitä

 • pidättäytyä loukkaavasta kielenkäytöstä, eleistä tai muusta toiminnasta

 • pidättäytyä tupakan, muiden päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä kaikissa seuran tapahtumissa, mukaan lukien kilpailumatkat sekä harjoittelu- ja kilpailupaikkojen pihat yms. lähialueet.

 • pidättäytyä tupakan, muiden päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä seuran ja/tai joukkueen edustus- tai harjoitusasussa tai muissa varusteissa

Huoltajan tulee

 • toimia ensisijaisesti valmentajien ja joukkueen apuna ja tukena ja valmentajien ohjeiden mukaan

 • kunnioittaa kaikkia oman sekä muiden seurojen jäseniä ja toimihenkilöitä 

 • toimia yhteistyössä seuran valmentajien ja toimihenkilöiden kanssa

 • pidättäytyä loukkaavasta kielenkäytöstä, eleistä tai muusta toiminnasta

 • pidättäytyä tupakan, muiden päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä kaikissa seuran tapahtumissa, mukaan lukien kilpailumatkat sekä harjoittelu- ja kilpailupaikkojen pihat yms. lähialueet, sekä ohjata vastuujoukkuettaan pidättäytymiseen näistä

 • toimia positiivisena roolimallina vastuujoukkueelleen sekä muille seuran joukkueille ja noudattaa itsekin joukkueelleen antamia ohjeita

 • pidättäytyä tupakan, muiden päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä seuran ja/tai joukkueen edustus- tai harjoitusasussa tai muissa varusteissa