Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE    5.12.2017 

 

Rekisterinpitäjä: Funky Team ry 

y-tunnus: 1516603-8 

Osoite: Vanhaistentie 4 B 8, 00420 Helsinki 

 

Yhteyshenkilöt:  Puheenjohtaja Lotta Karvanen  

lotta.karvanen(at)funkyteam.fi 

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Katja Rosenqvist 

katja.rosenqvist(at)funkyteam.fi 

 

Rekisterin nimi:  Jäsen- ja laskutusrekisteri Funky Team ry 

 

Rekisterin käyttötarkoitus: 

Rekistereihin tallennettuja tietoja käytetään yhteydenpidon hoitamiseen ja laskuttamiseen sekä Funky Team ry:n sekä Suomen Cheerleadingliitto ry:n ja sen jäsenseurojen järjestämien kilpailuiden, koulutusten, leirien ja muiden tapahtumien ilmoittautumiseen ja osallistumiseen. 

Rekisterin tietoseloste: 

Rekisteriin voidaan kerätä yhdistyksen jäsenistä muun muassa seuraavia tietoja: 

  • Nimi 
  • Syntymäaika 
  • Huoltajien nimet ja yhteystiedot 
  • Puhelinnumero 
  • Sähköpostiosoite 
  • Tieto jäsenmaksun vuosittaisesta suorittamisesta 

Tietolähteet:

Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka jäsen tai tämän huoltaja itse ilmoittaa ja laskujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat. 

Tietojen luovutus:

Rekisteristä luovutetaan henkilötietoja ainoastaan rekisterin käyttötarkoituksesta ilmeneville kolmansille tahoille kilpailu-, leiri-, koulutus- tai muun tapahtuman ilmoittautumisten yhteydessä. Tietoja ei luovuteta mainonta- ja markkinointikäyttöön. 

Rekisterin suojaus:

Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään, johon pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän määrätyille työntekijöille tai luottamushenkilöille. Tietojärjestelmä on salasanalla suojattu. 

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen: 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.