Antidoping

Funky Team kuuluu Suomen Cheerleadingliittoon ja noudattaa Suomen Antidopingtoimikunnan (nyk. SUEK) säännöksiä.

 

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry (ent. Suomen Antidopingtoimikunta ry) vastaa koko dopingvalvonnasta Suomessa. SUEKin keskeisiä toiminta-alueita ovat dopingtestaus, koulutustoiminta sekä kansainvälinen toiminta. Toiminnan arvot ovat eettisyys, oikeudenmukaisuus, laatu ja asiantuntijuus.

Doping tarkoittaa, että urheilijoille annetaan tai että he käyttävät kiellettyjä aineita (esim. lääkeaineita), jotka kuuluvat WADA:n määrittelemiin lääkeaineryhmiin. Dopingiksi katsotaan myös veritankkaus sekä dopingnäytteiden farmakologinen, kemiallinen tai fysikaalinen manipulointi. Dopingiksi katsotaan lisäksi dopingtestistä kieltäytyminen tai sen pakoilu sekä dopingaineiden käyttöä urheilussa edistävä toiminta, esimerkiksi salakuljetus.

Dopingtestejä suoritetaan kiellettyjen aineiden ja/tai menetelmien käytön toteamiseksi ja dopingrikkomukseen syyllistyneiden urheilijoiden rankaisemiseksi.

SUEK:n sivuilta löytyy kiellettyjen aineiden lista sekä ohjeet erivapauden hakemiseen esimerkiksi pitkäaikaissairauksissa joissa lääkitys on välttämätön.

 

 

 

Suomen Cheerleadingliiton antidoping-sivut

SCL adt-opas