Vähävaraisten perheiden tuki

Suomen Cheerleadingliitto on koonnut ohjeet siitä, miten vähävaraiset perheet voivat saada tukea urheiluharrastuksen kustannuksiin.

Alla otteita Helsingin, Vantaan ja Espoon kuntien tukimahdollisuuksista sekä säätiöiden ja seurakunnan tuesta. (infot vuodelle 2016, päivitys tehdään uuden tiedotteen mukaan)

Monilla paikkakunnilla voi saada toimeentulotuen kautta tukea harrastamisen kustannuksiin. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Lasten harrastusmenot sisältyvät tavallisesti lasten perusosalla katettaviin menoihin. Tarvittavien harrastusmenojen maksaminen ei kuitenkaan ole aina perusosan puitteissa mahdollista, joten monissa kunnissa niihin voidaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.
Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, silloin kun henkilö tai perhe ei muuten tule toimeen. Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalivirastosta. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään kuukaudeksi kerrallaan.

Espoo
Lasten harrastusmenoihin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkuuden perusteella.
Vuonna 2016 tukea voidaan myöntää korkeintaan seuraavasti: 0-3 -vuotias 100 euroa/vuosi 4-5 -vuotias 200 euroa/vuosi 6-11 -vuotias 400 euroa/vuosi 12-17 -vuotias 500 euroa/vuosi

Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Espoon kaupungin verkkosivuilta osoitteesta http://www.espoo.fi/toimeentulotuki

 

Helsinki
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto voi myöntää toimeentulotukea vähävaraisten perheiden lasten harrastuskustannuksiin. Päätös asiasta tehdään yksilöllisellä harkinnalla. Tämä tarkoittaa, että perhe hakee toimeentulotukea suoraan oman asuinalueensa sosiaalitoimistosta ja päätös perustuu siihen, millaiset ovat perheen tulot ja menot ja muu elämäntilanne.


Helsingin kaupunki ei ole määritellyt tiettyä summaa, joka lapsen harrastusmenoihin voidaan myöntää kuukaudessa/vuodessa.


Lisätietoja toimeentulotuesta saat Helsingin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/toimeentulotuki/

 

Vantaa
Lasten harrastusmenoja otetaan huomioon perheen erityisten olosuhteiden kuten pitkäaikaisen toimeentulotuen saamisen, pitkäaikaisen tai vaikean sairauden tms. olosuhteen tai erityisen tarpeen perusteella syrjäytymistä ehkäisevänä ja kehitystä tukevana toimintana. Harrastusmenoja ovat muun muassa joukkuelajien kausimaksut, lisenssit ja erilaiset tarvikkeet.


Kutakin lasta tuetaan yhteen harrastukseen. Toimeentulotuen asiakasperheelle voidaan myöntää tukea yhteen ohjattuun harrastukseen/lapsi/vuosi korkeintaan seuraavasti:
3-5 -vuotiaalle 55 euroa
6 - 11 -vuotiaalle 350 euroa
12 - 17 -vuotiaalle 420 euroa


Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Vantaan kaupungin verkkosivuilta osoitteesta
http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/tukea_toimeentuloon

 

Säätiöt ja yhdistykset

Hope ry

Hope ry tukee vähävaraisten perheiden harrastuksia keräysvarojensa puitteissa. Hope ry ei myönnä tukea suoraan seuroille. Tukea haetaan ottamalla yhteyttä lähimpään Hope ry:n paikallistoimijaan, joka myös käsittelee hakemukset ja kysyy tarvittaessa lisätietoja. Myönnetyt summat vaihtelevat, mutta enimmäismäärä on 300 euroa/lapsi/vuosi. Lisätietoja Hope ry:stä ja sen paikallistoimijoista löytyy yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta http://www.hopeyhdistys.fi/

 

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset

Mannerheimin lastensuojeluliitolla on kattava valtakunnallinen paikallisyhdistysverkosto. Osa paikallisyhdistyksistä tukee pienillä summilla lasten harrastusmenoja. Lisätietoja paikallisyhdistyksistä löytyy MLL:n verkkosivuilta osoitteesta http://www.mll.fi/paikallisyhdistykset/

 

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry myöntää harrastustukea alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa. Harrastustukea myönnetään lapsen harrastamisen edellyttämiin yksilöityihin hankintoihin tai kuluihin: harrastusvälineiden hankintaan, tunti- ja kausimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin. Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille. Tukea voi hakea omalla paikkakunnalla sijaitsevalta Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykseltä, joka on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Jos paikkakunnalla ei ole yhdistystä, voi tukimahdollisuudesta tiedustella lähinnä sijaitsevalta yhdistykseltä. Lisätietoja tuen hakemisesta löytyy Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivuilta osoitteesta http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/evaita-elamalle-ohjelma/mista-tukea-voi-hakea/

 

RAY

RAY:n avustuksia voivat hakea oikeuskelpoiset yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt. Käytännössä avustuskelpoisuus on yhdistysrekisteriin rekisteröidyillä yleishyödyllisillä yhdistyksillä ja säätiörekisteriin rekisteröidyillä säätiöillä, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan tarkoitus arvioidaan hakijan säännöistä. Uusia avustuksia vuodelle 2017 haetaan toukokuun 2016 loppuun mennessä verkkoasioinnin kautta. Haku alkaa maaliskuussa. RAY julkaisee hakemiseen liittyvän oppaan vuoden 2017 avustusten osalta samalla, kun avustukset maaliskuussa tulevat haettaviksi.
Lisätietoja avustusten hakemisesta löytyy RAY:n verkkosivuilta osoitteesta http://www2.ray.fi/fi/avustukset/hakeminenSeurakunnat

Seurakunnilta voi hakea Tukikummit-avustuksia yksityishenkilöille. Avustuksia haetaan perheen asuinalueella sijaitsevan evankelis-luterilaisen seurakunnan diakoniatyöntekijän kautta. Yleinen käytäntö on, että diakoniatyöntekijälle varataan tapaamisaika puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät seurakunnan verkkosivuilta tai kirkollisesta lehdestä, jossa tiedotetaan seurakuntien toiminnasta. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsiperheille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa tai kohdanneet yllättävän kriisin. Avustuksella on tarkoitus tukea ylimenovaihetta. Tukikummit-avustuksen hakemisesta päättää diakoniatyöntekijä. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

 

Tämä dokumentti on laadittu informatiivisessa tarkoituksessa. Aineisto esitetään sellaisena kuin se on ollut dokumentin julkaisupäivänä. Suomen Cheerleadingliitto ry ei takaa tietojen ajankohtaisuutta tai oikeellisuutta, mikäli tiedot muuttuvat julkaisupäivän jälkeen kolmannen osapuolen* toimesta. *Kolmannella osapuolella tarkoitetaan tässä yhteydessä kuntaa, säätiötä, yhdistystä tai seurakuntaa.