Hinnat Espoo

VUODEN 2020 HARJOITUSMAKSUT ESPOOSSA

Harjoitusmaksut maksetaan kausittain, kahdesti vuodessa.

Mikrot 1krt/vko: 150 €

Valmennus 1 krt/vko: 180

Valmennus 2 krt/vko: 250 €

Valmennus 3 krt/vko 330 €

Valmennus 4 krt/vko 350 €

 

MAKSUEHDOT 2020

 

YLEISTÄ SEURAN PERIMISTÄ MAKSUISTA

 

Uusi harrastaja voi käydä kokeilemassa lajia hänelle osoitetussa joukkueessa kerran. 

 

Osallistumisen peruuttamisesta on ilmoitettava sähköpostitse tai tekstiviestitse valmentajalle tai joukkueenjohtajalle ennen seuraavaa harjoituskertaa. 

 

Mikäli harrastaja ei peruuta osallistumistaan, hän on velvollinen maksamaan seuran jäsenmaksun ja kausimaksun kokonaisuudessaan.

 

Vanhan harrastajan tulee ilmoittaa osallistumisen peruuttamisesta sähköpostitse tai tekstiviestitse valmentajalle ennen kauden ensimmäisiä harjoituksia. 

 

Valmentajat listaavat kaikki läsnäolot harjoituksissa, kilpailuissa sekä leireillä MyClub palveluun, josta voidaan tarvittaessa tarkistaa maksuvelvollisuus.

 

Maksettuja maksuja ei palauteta tai hyvitetä, vaikka harrastaja lopettaisi kesken kauden.

Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, harrastaja menettää oikeutensa osallistua joukkueen harjoituksiin ja muuhun toimintaan siihen saakka, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu kokonaisuudessaan.

Maksuhuomautuksen lähettämisestä voidaan periä 5€ huomautusmaksu sekä viivästyskorko. Poikkeavista maksujärjestelyistä on sovittava aina erikseen kirjallisesti rahastonhoitajan kanssa (katja.rosenqvist@funkyteam.fi) hyvissä ajoin ennen laskun erääntymistä.

 

Harrastamisesta aiheutuvat kustannukset:

 

JÄSENMAKSU

Jokaisen toimintaan osallistuvan on oltava seuran jäsen. Jäsenmaksu maksetaan kerran vuodessa ja vuonna 2020 jäsenmaksu on 30 euroa sekä Suomen Cheerleadingliiton veloittama jäsenkohtainen maksu 6 euroa, yhteensä 36 euroa.

Jäsenmaksu sisältää vuoden 2020 seurapaidan.

Uusilta harrastajilta veloitetaan jäsenmaksu ensimmäisen kausimaksun yhteydessä ja vanhat jäsenet maksavat jäsenmaksun kevätkauden kausimaksun yhteydessä.

Jäsenmaksun maksaminen on edellytys joukkueessa harjoittelulle.

 

KAUSIMAKSU

Kausimaksut maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

  • Kevätkausi on 1.1.- 30.5. välinen aika ja kevätkauden kausimaksu erääntyy maksettavaksi tammi-helmikuussa.

  • Kesäkausi 1.6-31.7 välinen aika, mikäli joukkueella harjoituksia erääntyy kesäharjoitusten osalta maksu toukokuussa.

  • Syyskausi on 1.8.-31.12 välinen aika ja syyskauden kausimaksu erääntyy maksettavaksi syyskuussa.

Kausimaksun suuruus vaihtelee joukkueesta riippuen ja siihen vaikuttaa muun muassa viikottaisten harjoituskertojen määrä.

Kausimaksut vuonna 2020:

Mikrot: 150€/kausi

1krt/vko harjoitukset: 180€/kausi

2krt/vko harjoitukset: 250€/kausi

3krt/vko harjoitukset: 330€/kausi

4krt/vko harjoitukset: 350€/kausi

Kausimaksuun sisältyy ohjattuja harjoituksia kunkin joukkueen viikkokertojen mukainen määrä.

 

Koulujen tiloissa järjestettäviä harjoituksia ei pidetä koulujen loma-aikoina, ellei toisin ilmoiteta.

Mikäli joukkue harjoittelee myös kesäkaudella, voi tästä tulla lisäkustannuksia.

Harjoitusten peruuntumisia ei korvata.

 

LISENSSI JA VAKUUTUS

Jokaisen harrastajan on hankittava Suomen Cheerleadingliiton lisenssi, jonka hinta riippuu harrastajan iästä ja kilpailutasosta. 

Lisenssin yhteydessä voi ostaa kilpaurheilun kattavan vakuutuksen. Jokaisella harrastajalla on oltava kilpacheerleadingin kattava vakuutus, joko lisenssin kautta ostettava tai muu vastaavanlainen.

 

MUUT KUSTANNUKSET

Joukkueilla voi olla mm. kilpailu- ja leirimaksuja sekä varustehankintoja, jotka laskutetaan erikseen osallistumisen/tilausten mukaan. Kilpailevien joukkueiden jäsenet voidaan velvoittaa hankkimaan yhtenäiset edustusasut (kuten valkoiset cheer-kengät sekä joukkuepaita ja shortsit) ja kilpajoukkueilla on pakollisia kilpailuja ja leirejä, joihin osallistuminen on edellytyksenä joukkueessa harjoittelulle. 

Kilpailujen osallistujamaksut ja muut kilpailuihin liittyvät kulut (mm. majoitus- ja matkakulut) eivät sisälly kausimaksuun. 

Kustannusarvioista ja kauden tapahtumista ja ylimääräisistä maksuista tiedotetaan kauden alussa ja vanhempainilloissa.

VARUSTEET:

Joukkueen tilaamat varusteet sekä tilatut seuran varusteet tulee maksaa ennen niiden luovuttamista. Jokaisesta varusteesta toimitetaan hinta ennen tilaamista. Joukkue voi velvoittaa hankkimaan esimerkiksi joukkueen oman T-paidan

LEIRIT:

Joukkueen leireistä veloitetaan erikseen maksu. Joukkueet joiden leirit pidetään Espoon Cheerhallilla veloitetaan 15€/urheilija/leiri. Hinta sisältää tilankäytön ja valmennuksen. Mikäli joukkue tilaa ruokia, ulkopuolista valmennusta tai muuta lisäkustannuksia tuovia palveluita veloitetaan nämä erikseen syntyvien kulujen mukaisesti.

Opistoleireistä, ulkomaisen valmennuksen sisältävät seuran isot leirit  ja muut muualla kuin Cheerhallila pidettävät leirit, veloitetaan jokaiselta urheilijalta syntyvien kulujen mukaisesti.

KILPAILUT:

Mikäli kilpajoukkueen jäsen ei voi osallistua joukkueen leirille tai kilpailumatkalle tulee tästä ilmoittaa valmentajille kirjallisesti heti kauden alussa viimeistään 10 viikkoa (70 päivää) ennen tapahtumaa. Lähtökohtaisesti kaikille joukkueen jäsenille varataan paikka leiriltä/kisoista riippumatta siitä onko harrastaja kilpailevassa kokoonpanossa vai varamiehenä. 

Mikäli harrastaja lopettaa kesken kauden laskutetaan leirit/kilpailut normaalisti ellei niihin osallistumista ole peruutettu viimeistään 10 viikkoa (70 päivää) ennen tapahtumaa. Myös tilatut tuotteet ja muut aiheutuneet kulut laskutetaan normaalisti vaikka harrastaja lopettaisi kesken kauden. 

Peruutuksen määräaika koskee ainoastaan kotimaassa pidettäviä leirejä ja kilpailuita.

Kisa-asut, huiskat ja kyltit omistaa seura. Kunkin joukkueen valmentajat sekä seuran hallitus päättävät kilpailuihin osallistumisesta. Kilpailujen osallistujamaksut ja muut kilpailuihin liittyvät kulut (mm. majoitus- ja matkakulut) eivät sisälly harjoitusmaksuun.

Jokainen kilpaileva joukkue osallistuu vuoden aikana vähintään 1-2 kilpailuihin.

SM- ja edistyneet-tasolla( Minit level 2-3, juniorit ja aikuiset  level 3-6) / Joukkueet jotka kilpailevat minit level 2-3 tai muut ikäluokat level 3-6 tasoilla, kilpailuihin ja kilpailumatkoille osallistuminen on pakollista, lukuunottamatta kilpailumatkoja, joista tiedotetaan erikseen  niiden olevan vapaaehtoisina.

Kilpailuiden osallistumismaksut ja muut maksut veloitetaan kaikilta joukkueen jäseniltä.

Kaikkiin laskuihin lisätään, poislukien kausimaksut, 2 euron suuruinen toimistomaksu.

Maksuja ei palauteta eikä hyvitetä.

 

POISSAOLOT

Tilapäisiä poissaoloja ei korvata.

Mikäli poissaoloja tulee sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi pidempijaksoisesti yli kahden kuukauden ajan, kausimaksun osakorvaamisesta voidaan neuvotella erikseen yhdistyksen hallituksen kanssa (hallitus.fte@funkyteam.fi). Tällöin vaaditaan lääkärintodistus palautuksen tai hyvityksen saamiseksi.

Palautuksesta vähennetään 8 euron toimistomaksu.

Kesä- ja viikonloppuleirien, pois lukien joukkueiden omat leirit, osallistujamaksut, voidaan palauttaa tai hyvittää lääkärintodistusta vastaan, jos harrastaja joutuu jättämään koko tapahtuman välistä. Osallistumisen estymisestä on ilmoitettava yhdistyksen laskuttajalle (katja.rosenqvist@funkyteam.fi) samana päivänä kun lääkärintodistus on allekirjoitettu Peruutuksen yhteydessä tulee toimittaa lääkärintodistus.

Osittaisia maksuja ei palauteta eikä hyvitetä. Palautuksesta vähennetään 8 euron toimistomaksu.

Jäsen-, kilpailu- tai lisenssimaksuja ei palauteta eikä hyvitetä, edes lääkärintodistuksella.